Mindre sprøjtegift i det offentlige

SPRØJTEGIFT: Myndighederne bruger stadig færre sprøjtegifte på de offentlige arealer. På 20 år er forbruget faldet med mere end 90 procent, viser ny statistik.

Ishøj Kommune bruger geder i stedet for gift. Holbæk er derimod en af de kommuner, der igen vil bekæmpe ukrudt med sprøjtegift på fortove og veje.

Der bliver brugt langt færre kemiske sprøjtegifte på fortove og i parker. En ny statistik fra Miljøministeriet viser, at forbruget af sprøjtemidler på offentlige arealer er faldet med hele 91 procent på 20 år. Alene siden den sidste statistik udkom i 2010 er forbruget faldet med 25 procent.

- Det er meget glædeligt. Færre sprøjtemidler er godt for vores natur og sundhed. Banedanmark har for eksempel halveret brugen af sprøjtemidler på tre år, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Det viser, at vi godt kan komme langt ad frivillighedens vej, og jeg håber, at den gode udvikling kan fortsætte. Jeg vil også gerne rose kommunerne for at brugen af sprøjtemidler er blevet endnu mindre, siger miljøministeren.

Geder æder bjørneklo
En del kommuner oplever sidegevinster ved at udfase bruge af sprøjtegift som for eksempel større biodiversitet.

Flere kommuner er også blevet kreative i kampen for at minimere brugen af kemikalierne. Blandt andet lader Ishøj Kommune køer, får og geder deltage i kampen for øget biodiversitet ved at sætte tænderne i den invasive planteart Kæmpe-bjørneklo på kommunens store naturarealer.

- Det har været en stor succes, og vi får jævnligt henvendelser fra andre kommuner, som vil høre, hvordan det fungerer. Borgerne er også glade for dyrene, som de kan komme helt tæt på. Og så har det givet en langt større mangfoldighed af sjældne arter, som for eksempel frøer og tudser. Så det er på mange måder en fantastisk løsning, siger Ivan Morberg, der er driftsleder for de grønne områder i Ishøj Kommune.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: