Miljøminister vil sikre Store Vildmose

NATUR: Miljøministeriet vil sælge en lille del af Tranum Klitplantage, der er fuld af hvidt sand, som erhvervslivet gerne vil have. Pengene skal bruges til at sikre den værdifulde Store Vildmose for eftertiden.

Staten vil sælge en lille del af Tranum Klitplantage for at købe en stor bid af Store Vildmose.

Miljøministeriet sætter nu en lille del af Tranum Klitplantage i Nordjylland til salg. Indtægterne fra salget vil ministeren bruge til at købe en stor bid af Store Vildmose i Nordjylland.

- Handlen vil give mere og bedre dansk natur. Idéen er at sælge et stykke nåletræplantage, som giver os råd til at sikre det fantastiske naturområde Store Vildmose for eftertiden. Det har været et stort ønske fra blandt andre de to kommuner i området og lokale grønne organisationer, at Store Vildmose ikke bliver solgt, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Miljøministeriet ejer 4.000 hektar ved Tranum Klitplantage og vil nu sælge 80 hektar nåletræplantage svarende til to procent af det samlede areal. Plantagen er uden større naturværdi, men indeholder hvidt sand, der er attraktivt for erhvervslivet til blandt andet cementproduktion. Produktion af cement er også kilde til mange arbejdspladser, og udbuddet kan således understøtte beskæftigelsen i området.

Værdifuld mose
Fødevareministeriet ejer 875 hektar i Store Vildmose, der ellers stod til at blive sat til salg for at indfri et provenukrav i forbindelse med finansloven for 2012.

- Store Vildmose har national betydning, fordi det var et af de største sammenhængende arealer med højmose. I dag er den for en stor del drænet med kanaler og opdyrket, men vi kan nu se på muligheden for at genoprette mere af den tidligere højmose, siger Kirsten Brosbøl.

Ved Tranum vil landskabet ændre sig i de berørte områder, men på lang sigt vil de afgravede arealer i Tranum Klitplantage udvikle sig til åbne naturarealer med søer og vådområder. De træer, der går tabt på de 80 hektar i klitplantagen, vil blive erstattet af 120 hektar ny erstatningsskov. Det er endnu uafklaret, hvor erstatningsskoven vil blive plantet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: