Miljøet den store taber i ny finanslov

FINANANSLOV – Miljøet taber, og landbruget kommer ud som den helt store vinder. Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om at afsætte næsten halvanden millliard kroner til landbrug og miljø.

Landbruget har fået jackpot i den nye finanslov, som tilgodeser det kriseramte landbrug med økonomiske tilskud og lempede miljøkrav. Foto: Colourbox

Den kommende finanslov, der netop er forhandlet på plads, sikrer landbruget en kæmpestor luns af en samlet pakke til miljø og landbrug på næsten halvanden milliard kroner. Pengene skal ifølge miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen skabe »bedre rammer for et landbrug i balance med miljøet«.

Samlet set har regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti afsat 1.425 mio. kroner til en kommende fødevare- og landbrugspakke,. Heraf går ifølge Eva Kjer Hansen over én milliard kroner til miljøtiltag.

- Vi vil værne om vores miljø samtidig med, at vi giver landmændene bedre muligheder for at arbejde sig ud af krisen. Miljø og fødevareproduktion er to styrker, som Danmark er verdenskendt for. Ved at lempe på reguleringen af landbruget og samtidig afsætte over en milliard til miljøtiltag rammer vi en balance, der giver plads til begge dele, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Væk med miljøkrav
Det er lykkedes regeringen at få tilslutning hos forligsparterne om at udfase de reducerede kvælstofnormer, ophæver randzoneloven, afskaffe 60.000 hektar målrettede efterafgrøder og lemper gødskningsforbuddet på § 3-arealer.

For at sikre, at indsatserne kan ske under hensyn til miljøet og Danmarks EU-retlige forpligtelser i henhold til vandrammedirektivet og nitratdirektivet, er der afsat en reserve på 225 millioner kroner i 2016 og 300 millioner kroner årligt fra 2017 til 2019 til at gennemføre kompenserende miljøtiltag, herunder en kommende målrettet regulering.

Derudover bliver der afsat 75 millioner kroner årligt fra 2016 til 2019 til initiativer inden for fødevare- og landbrugserhvervet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: