Mere plads til cykler i Københavns gader

CYKLER: 140.000 cyklister på de tættest befærdede vejstrækninger kan nu se frem til mere albuerum på cykelstierne.

Siden 1990 er cykeltrafikken i det centrale København næsten fordoblet. Derfor skal vejstrækninger med til sammen 140.000 cyklister i døgnet ses efter i sømmene for at skabe mere plads og bedre forhold på cykelstierne. Foto: Dansk Cyklistforbund

Københavns Kommune har taget hul på en ambitiøs plan, der skal forbedre forholdene for cyklisterne på en række af byens gader i det centrale København.

Målet ar at gøre gaderne bedre egnet til at rumme de mange nye cyklister, der kommer til, når indbyggertallet stiger med 100.000 frem mod 2025 og i takt med, at flere fravælger bilen til fordel for cyklen.

Siden 1990 er cykeltrafikken i det centrale København næsten fordoblet. Derfor skal vejstrækninger med til sammen 140.000 cyklister i døgnet  ses efter i sømmene for at skabe mere plads og bedre forhold på cykelstierne.

Kommunen har afsat halvanden millioner kroner til at udarbejde planen, som ifølge et forsigtigt skøn vil koste et trecifret millionbeløb at gennemføre.

København vokser eksplosivt
Inden eksperterne sætter sig til tegnebordet, vil trafikanterne blive taget med på råd, uanset om de mest bruger cykel, gang, kollektiv transport eller bil. Det skal sikre, at alle forbedringer og hensynet til byliv og andre transportformer bliver tænkt med i planerne, skriver nyhedsbrevet fra Green Cities, hvor København sammen med fire andre kommuner er gået sammen i et forpligtende miljøsamarbejde.

- København vokser eksplosivt, og om 10 år vil vi være 100.000 flere københavnere. Byen har allerede i dag nået mætningspunktet for biltrafik. Derfor skal vi gøre det endnu mere attraktivt at cykle, gå og bruge den kollektive transport, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) til nyhedsbrevet.

700.000 flere ture i 2025
Om blot ti år vil borgerne i hovedstadsområdet i løbet af en almindelig hverdag springe på cyklen eller sætte sig bag rattet i bilen for at køre en tur 700.000 flere gange, lød vurderingen fra Trængselskommissionen i 2013. Halvdelen af turene vil foregå i bil, med mindre kommissionens anbefalinger om investeringer i bedre forhold for cyklister og brugerne af den kollektive transport bliver fulgt og suppleret med roadpricing.

I Københavns Kommune vil biltrafikken stige 27 procent svarende til ca. 270.000 flere bilture, hvis ikke politikerne griber ind.

Nødvendigt at bremse bilismen
Den nye plan for seks af de mest benyttede cykelstrækninger skal vise politikerne på Københavns Rådhus, hvilke forbedringer, der er nødvendige, hvis cykelinfrastrukturen skal matche det stigende antal cyklister. I 2013 valgte 41 procent af dem, der arbejdede eller studerede i Københavns Kommune at cykle til job og uddannelse.

- København kan kun tiltrække så mange nye indbyggere, fordi vi har forvandlet byen, så den i dag rummer forudsætningen for et godt liv med grønne områder, et godt byliv og en velfungerende trafik med fokus på fodgængere, cyklister og brugerne af den kollektive transport. Hvis ikke vi bremser antallet af biler i byen, vil vi sætte udviklingen over styr, mener Morten Kabell.

Tilflytterne prioriterer cyklen
Ifølge Green Cities er de mange tilflyttere helt på bølgelængde med deres teknik- og miljøborgmester. I en meningsmåling foretaget blandt tilflyttere til Københavns Kommune i 2013 peger mere end 80 procent af de adspurgte på gode muligheder for at cykle som afgørende, når de skal vælge bolig.

Muligheden for at køre i bil bliver kun prioriteret mellem 15 og 41 procent af tilflytterne, og mange bilister vil gerne cykle mere. 38 procent af bilisterne håber, at de fremover kan bruge cykel mere end i dag, viser en undersøgelse foretaget af Cowi.

Skitseudkast til strækningerne vil ligge klar før sommer. Den samlede rapport forventes ifølge nyhedsbrevet fra Green Cities færdig til august.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: