Mere oplysning om skadelig kemi på vej

FARLIG KEMI – Miljø- og fødevareministeren præsenterer i dag en ny kemipakke, der skal sikre mere viden og bedre styr på uønsket kemi i vores hverdag.

En ny kemiapp fra Forbrugerrådet Tænk kan scanne produkterne, så du kan se, om de indeholder problematiske kemiske stoffer.

Vi skal kunne leve uden frygt for at blive udsat for hormonforstyrrende stoffer i for eksempel hudplejeprodukter eller fluorstoffer fra pizzabakker. Ny oplysningsindsats fra Miljø- og Fødevareministeriet på vej.

Ministeren har afsat knap seks millioner kroner til nye initiativer frem til udgangen af 2017.

- Regeringen tager opgaven med at værne om danskernes sundhed og miljøet alvorligt, erklærer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

- Derfor lancerer jeg nu en kemipakke, som skal sikre mere viden om de uønskede stoffer, vi omgiver os med i hverdagen, så vi får styr på, om nogle af de stoffer skal begrænses eller helt udfases.

- Forbrugerne skal kunne være trygge ved pizzabakker, popcornposer og bagepapir, så jeg vil sammen med andre lande bede Kommissionen fastsætte grænseværdier for fluorstoffer i mademballage, siger ministeren.

Indsats på tværs
Den nye kemipakke har særligt fokus på fem områder. Det gælder blandt andet bedre EU-regulering, hormonforstyrrende stoffer og mere viden om fluorstoffer.

Pakken skal sikre »en mere samlet, tværgående tilgang til reguleringen af kemiske stoffer i fødevarer, forbrugerprodukter og miljø«.

- Det er helt centralt for danskerne, at vi styrker vores viden om blandt andet hormonforstyrrende stoffer, fluorstoffer, tatoveringsfarver og cocktaileffekter. Ved at prioritere bedre regulering gennem EU, er der langt større sandsynlighed for, at fødevarer og produkter i Danmark er sundere og mere miljøvenlige, end med en rent dansk tilgang, siger Britt Bager, Venstres kemiordfører.

Fakta om kemipakken

Kemipakken bygger ovenpå eksisterende indsatser under Kemikalieindsatsen 2014-17 og Fødevareforlig 3 og den samlede pakke koster i alt 15,85 millioner kroner i perioden 2016-2017, hvoraf 5,85 millioner kroner tilføres som nye midler. De skal blandt andet bruges på:

  • Viden om kombinationseffekter. En ekstra indsats iværksættes for at forbedre risikovurderingen, når kemiske stoffer kombineres. Der vil blive udviklet en model til at beregne en gruppe af kemikaliers kombinationseffekt. Metoden skal bruges til at vurdere den samlede udsættelse og konsekvensen for befolkningen ved udsættelse for flere af disse kemikalier samtidig.
  • Bedre EU-regulering. Afholdelse af konference med sigte på input til danske prioriteter til EU’s strategi for et ikke-giftigt miljø i 2050. Initiativet er et supplement til det arbejde, der allerede er i gang i ministeriet for at få en bedre EU-regulering af kemikalier.
  • Liste over hormonforstyrrende stoffer, som myndigheder og virksomheder kan tage udgangspunkt i i arbejdet med at udfase stofferne i varer i EU.
  • Fokus på fluorkemikalier. Der er brug for mere viden om denne gruppe kemiske stoffer, og der skal laves en samlet strategi for håndteringen af fluorerede stoffer på EU-plan. Der skal desuden udvikles en ny metode til at bestemme indholdet af total organisk fluor i emballage og andet fødevarekontaktmateriale.
  • EU-regulering af tatoveringsfarver. 15 procent af alle danskere har en tatovering, men mange farver på markedet indeholder kræftfremkaldende stoffer og kan give allergi. Danmark vil fortsat presse på for at få EU-regler for tatoveringsfarver.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: