Markedet for solceller ved at gå helt i stå

SOLCELLER – Solcellemarkedet er nu underkastet så stor usikkerhed, at det hindrer en fornuftig markedsudvikling. Derfor er der behov for, at regeringen medvirker til at få solcellemarkedet til at fungere igen, mener, fagfolk.

Markedet for solceller er ved at gå helt i stå, advarer installatørerne. (Foto: Colourbox)

– Dagens lovændring, der forringer mulighederne for, at landbrug kan udnytte bare marker til produktion af energirigtig solel, er blot ét af en række forhold, der i praksis betyder, at solcellemarkedet får endnu sværere vilkår, siger Niels Jørgen Hansen, der er administrerende direktør i TEKNIQ, Installatørernes Organisation.

TEKNIQ har i dag, den 20. marts, afsendt et brev til klima- energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) og erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF), hvor TEKNIQ gør opmærksom på netop disse problemstillinger.

– Det danske solcellemarked lider i forvejen under stor usikkerhed efter den politiske aftale om nye solcelleregler i november måned 2012. Markedet for små solcelleanlæg er næsten gået i stå, og der er fortsat så mange uafklarede spørgsmål om større solcelleanlæg, at nye solcelleanlæg kun igangsættes i meget lille omfang. Vi vil derfor stærkt opfordre til, at de udestående spørgsmål meget snart afklares, siger Niels Jørgen Hansen.

Ingen afklaring af regler
– For eksempel lagde minister med lovændringen i november op til, at der skulle være bedre vilkår for kommuner, boligforeninger og fællesanlæg i for eksempel landsbysamfund. Men i praksis er det ikke muligt endnu, fordi der stadig ikke er nogen afklaring af, under hvilke regler det kan ske, og det er ganske simpelt ikke hensigtsmæssigt. Hverken i forhold til branchen, forbrugerne eller regeringens egne målsætninger på energiområdet, siger Niels Jørgen Hansen.

Han gør opmærksom på, at EU-Kommissionen har besluttet, at EU’s medlemsstater fra onsdag den 6. marts skal registrere alle krystallinske solceller, der kommer ind i EU fra Kina. Samtidigt blev det besluttet, at alle de registrerede solceller kan blive pålagt en straftold af ukendt størrelse, hvis EU efterfølgende beslutter at indføre en straftold.

– Det medfører, at en lang række importører og forhandlere af solceller, herunder mange af TEKNIQs medlemmer, risikerer at skulle betale told af solceller, der er bestilt i god tro før den 6. marts 2013. Desuden vil en lang periode med usikkerhed – fra 6. marts til en endelig beslutning – have som konsekvens, at solcellemarkedet går i stå, siger Niels Jørgen Hansen.

Told med tilbagevirkende kraft
TEKNIQ finder det meget utilfredsstillende, at EU indfører told med tilbagevirkende kraft og vil opfordre regeringen til at arbejde for, at der for det første ikke bliver gennemført indgreb over for handler, der er foretaget før 6.marts og at det for det andet så hurtigt som muligt bliver afklaret, om der bliver indført straftold.

- Generelt set er det svært at finde mening i, hvorfor populære solceller, der producerer vedvarende energi, skal underlægges så svære vilkår. Regeringen fremsætter ambitiøse klimamål, men i praksis fremsætter regeringen – og EU ¬- lovgivning, som forhindrer en fornuftig udvikling, siger Niels Jørgen Hansen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: