Mange nye busser på biogas og naturgas

TRANSPORT – 37 busser kører på gas, og mere end dobbelt så mange er på vej. Flere og flere steder i Danmark kører busserne på CO2-neutral biogas og naturgas i stedet for diesel. Udviklingen sker i takt med, at nye gastankstationer skyder op rundt om i landet.

Seks nye busser på CO2-neutral biogas på rute 73 mellem Frederikshavn og Ålborg. Foto: HMN Naturgas

Antallet af gasbusser er nu oppe på 37, og mindst 80 yderligere er på vej, oplyser HMN Naturgas, som har foretaget en ny kortlægning. Trods det nye boom er Danmark dog markant bagud i forhold til andre EU-lande såsom Tyskland, Sverige, Holland og Frankrig, viser tallene.

Ligesom i vores nabolande kommer der nu også flere og flere gasbusser på vejene herhjemme. Der er tale om bybusser, regionalbusser og minibusser til handicapkørsel, som enten kører på biogas eller naturgas – eller en blanding af begge dele. Kørslen på biogas sker via den nye certifikat-ordning, som det statslige transmissionsselskab Energinet.dk administrerer.

For bare halvandet år siden var der slet ingen gasbusser i Danmark. Men nu kører de både i hovedstadsområdet, Holstebro, Fredericia og Skive.

Nye gasbusser mellem Frederikshavn og Ålborg
Og som det seneste nye indsættes der fredag den 21. november seks nye busser på CO2-neutral biogas på rute 73 mellem Frederikshavn og Ålborg. Der sker på baggrund af en aftale mellem Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab (NT), Frederikshavn Kommune, HMN Naturgas I/S og HMN Gashandel A/S. Det bliver Arriva Danmark, der skal køre busserne, som er leveret af Scania.

- Biogasbusserne på rute 73 er en del af vores indsats som klimaregion. Gasbusserne er et vigtigt skridt mod en mere miljøvenlig kollektiv trafik, der oven i købet kører på biogas og er produceret lokalt her i landsdelen, siger formand for Region Nordjylland, Ulla Astman (S).

Med de to nye gastankstationer baner busdriften samtidigt vejen for en mere udbredt brug af biogas i transporten i Nordjylland.

Ifølge Ulla Astman betyder brugen af biogas til de seks busser, at udslippet af CO2 bliver 1.050 tons mindre om året.

Busserne indsættes ved en officiel indvielse fredag 21. november.

Måske i selve Frederikshavn senere
Det overvejes også at indsætte gasbusser i selve Frederikshavn by på et senere tidspunkt.

HMN Gashandel A/S, som er et datterselskab i HMN Naturgas-koncernen, har netop opført to gastankstationer til de nye busser i Nordjylland. Den ene ved Arrivas garageanlæg på Troensevej 18 i Aalborg og den anden på Suderbovej 16 i Frederikshavn. Sidstnævnte kan også bruges af andre gaskøretøjer.

Nu over 30 gasbusser på vejene og 80 mere på vej
Med de seks nye, nordjyske busser er det samlede antal gasbusser i Danmark nu oppe på 37. Og flere gasbusser er på vej. F.eks. har Odense Kommune oplyst, at ca. 40 bybusser på gas kommer på vejene til næste år, hvor der også indsættes yderligere 10 minibusser på gas i Skive. Og så sent som i september besluttede byrådet i Sønderborg Kommune, at der skal indsættes 35 gasbusser i byen i 2017.

Gasbussernes indtog sker i takt med, at der bygges flere og flere gastankstationer rundt om i landet.

- Elbiler fylder jo meget i den offentlige debat. Men uden at særligt mange har opdaget det, sker der en del på gasfronten. Flere og lastbiler og busser skifter nu fra diesel til gas. Når det gælder de tunge køretøjer, er det mere oplagt at bruge biogas og naturgas end el. Busserne og lastbilerne kan nemlig køre markant længere på gas end på el og skal derfor ikke tanke så ofte”, siger Susanne Juhl, administrerende direktør i HMN Naturgas, som er moderselskabet i HMN Naturgas-koncernen.

Koncernen, som er Danmarks største naturgasselskab, forsyner ca. 2/3 af de danske naturgaskunder og ejes af 57 danske kommuner i Midt- og Nordjylland, hovedstadsområdet og Nordsjælland.

Flere kommuner overvejer gasbusser
Flere af gasbusprojekterne har fået økonomisk støtte af Trafikstyrelsen. Partierne bag energiforliget fra 2012 (alle Folketingets partier på nær Liberal Alliance) ønsker nemlig, at der kommer grønne alternativer til dieseldrevne busser og lastbiler. Netop den olie- og dieselbaserede transportsektor tegner sig for ca. en fjerdedel af CO2-udledningen herhjemme.

Folketinget har i forbindelse med energiforliget afsat 20 mio. kr. til udbygning af infrastrukturen til gas til transportformål.

HMN Naturgas-koncernens selskaber er i dialog med en række kommuner og trafikselskaber, som overvejer at gå over til busser på gas i stedet for dieselbusser.

- Både kommuner og regioner viser interesse for at skifte til biogas. For biogas udleder slet ikke CO2. På den måde kan kommunerne og trafikselskaberne jo reducere deres CO2-udledning, påpeger den administrerende direktør i HMN Naturgas, Susanne Juhl.

Danmark bagud i forhold til de fleste andre EU-lande
Selv om gasbusser nu begynder at vinde frem, er det samlede antal i Danmark endnu meget lavt i forhold til vore nabolande, hvor gas til transport har en række afgiftsmæssige fordele.

Ifølge en opgørelse, som Dansk Gasteknisk Center (DGC) har foretaget for HMN Naturgas, er antallet af gasbusser i EU-landene vokset med 35 procent i løbet af fem år.

Det samlede antal gasbusser i EU-landene er nu oppe på 13.097. Frankrig ligger i top med 2.493 gasbusser, mens Italien (2.300), Sverige (1.851), Spanien (1.547) og Tyskland (1.496) også er med helt fremme.

- Vi kan jo etablere gastankstationer til busser næsten overalt i Danmark, fordi vi netop har et veludbygget naturgasnet. Vi håber, at de ting, vi nu sætter i værk, kan bidrage til at fjerne noget af den usikkerhed om gasdrevne busser, som jo fortsat hersker herhjemme. I mange EU-lande har man for længst taget gasbusserne til sig, og nu sker der også noget herhjemme, siger Susanne Juhl, administrerende direktør for HMN Naturgas.

I EU’s direktiv om vedvarende energi pålægges medlemsstaterne et bindende mål om 10 procent vedvarende energi i transportsektoren i 2020. Dette kan f.eks. være biogas, som er CO2-neutral.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: