Maabjerg kan blive et ægte bioraffinaderi

Tre lokale energiselskaber er gået sammen med DONG Energy for at bygge en ny stor fabrik, der skal producere bioethanol. Den nye fabrik skal bygges i Maabjerg mellem Holstebro og Sturer, hvor den kommer til at ligge tæt på Danmarks hidtil største biogasanlæg, som i øjeblikket er ved at prøvekøre produktionsanlægget.

Novozymes fremstiller enzymer til hele verden. Her ses virksomhedens bioreaktorer ved Kalundborg.

Det er synergieffekten ved at producere både biogas og bioethanol, der gør Maabjerg Energy enestående på verdensplan. Og det er netop det potentiale, som nu får Novozymes til at indtræde i konsortiet, understreger Poul Ruben Andersen, som er Vice President for Bioenergy i Novozymes.

- Vi går med i konsortiet for at være med til at lave en undersøgelse af det tekniske og økonomiske potentiale. Maabjerg er jo et levende eksempel på, at restbiomasse kan erstatte fossile brændstoffer på flere måder, og anlægget har potentialet til at blive et ægte bioraffinaderi, et anlæg, der kan lave forskellige former for bioenergi, forklarer han.

Ifølge Poul Ruben Andersen er det et væsentligt skridt på vejen mod en biobaseret økonomi.

- Et anlæg som det her vil kunne etableres mange steder i verden, fordi det kan bruge mange forskellige slags affaldsprodukter som input, og det kan producere mange forskellige slags produkter, siger han.

På vej mod en biobaseret økonomi

For Novozymes, der oprindelig blev udskilt fra medicinalkoncenrnen Novo Nordisk, er deltagelsen i konsortiet en naturlig del af teknologiudviklingen og samarbejdet med andre dele af værdikæden:

- På et tidspunkt, hvor vi kæmper for at skabe jobs og sikre vores økonomiske fremtid, samtidig med at vi producerer bæredygtig energi, viser Maabjerg Energy Concept vejen mod, hvordan vi kan transformere vores økonomi ved at komplementere olie med affald som halm og gylle. I Novozymes har det været vores vision i mange år, og det er kun naturligt, at vi går med i konsortiet for at vise, at de tekniske løsninger allerede findes, siger Poul Ruben Andersen.

Den ambition deler Jørgen Udby, der er direktør for Maabjerg Energy Concept.

- Det biobaserede samfund er lige om hjørnet. Hvis vi kan vise, at teknologien fungerer herhjemme, forventer vi, at vi kan gå ud i verden og sælge vores koncept, og i den forbindelse er Novozymes en værdifuld partner.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: