Lugtkrav til minkfarme strammes

Naboer til minkfarme kan se frem til færre fluer og lugtgener, siger miljøminiser Kirsten Brosbøl. Foto: Net for Animal Freedom via Flickr

MINK – Mindre lugt og færre fluer. Det lover miljøminister Kirsten Brosbøl, som nu vil stramme afstandskravene til minkfarme til gavn for de hårdt prøvede naboer.

Det skal være slut med særbehandlingen af minkfarme. Miljøminister Kirsten Brosbøl strammer afstandskravene til minkfarme til gavn for naboerne.

Generamte naboer til minkfarme kan se frem til mindre lugt og færre fluer. Miljøminister Kirsten Brosbøl ændrer nu reglerne, så minkfarmene får samme afstandskrav til naboer, som gælder for alle andre husdyrbrug.

- Nogle naboer til minkfarme er stærkt generet af lugt og fluer. I dag får minkfarmene særbehandling i forhold til, hvor stor afstand der skal være til naboerne på grund af lugtgener. Den særbehandling stopper nu, så minkfarme fremover skal overholde de samme grænser for lugt som alle andre husdyrbrug, siger miljøminister Kirsten Brosbøl

Opbakning fra erhvervet
Erhvervet bakker op om de nye afstandskrav, der er første skridt i forhold til at gøre livet lettere for generamte naboer til minkfarme. Kravene er foreløbige og bygger på målinger fra et pilotprojekt. I løbet af i år skal yderligere lugtforsøg gennemføres, så de endelige afstandskrav kan blive fastsat på det rigtige faglige grundlag.

- Minkavlerne ønsker kun et godt forhold til naboerne, og vi har selv arbejdet for at få lavet de lugtmålinger, som de nye afstandskrav bygger på, siger Tage Pedersen, der er formand for Dansk Pelsdyravlerforening.

Ifølge ham viser kommunernes miljøkontrol ‘heldigvis, at det kun er få farme, hvor naboerne føler sig generet af lugt og fluer’.

- Men vi vil gerne undgå problemerne helt. Derfor finder vi det også naturligt, at afstandskravene for minkfarme bliver ligestillet med andre typer husdyrsproduktioner, siger han.

Stramningen træder i kraft ved nye farme eller ved ændringer og udvidelse af produktionen hos eksisterende minkfarme.

Årsag til gener skal findes
Samtidig med at kravene træder i kraft, vil Miljøstyrelsen sammen med nabogrupper og minkavlerne arbejde videre med at finde ud af, hvor og hvordan lugtgener opstår. Målet er at finde en god driftspraksis på minkfarmene, så nabogener minimeres.

- Strammere afstandskrav gør det ikke alene. Vi skal også have fat på kilden til lugtgener og fluer. Det handler om, hvordan minkfarme bedst kan drives, så lugt og fluer begrænses mest muligt. Det tager vi fat på som det næste skridt, siger Kirsten Brosbøl, der roser minkbranchen og naboerne for at arbejde konstruktivt med Miljøministeriet om at finde en holdbar løsning.

Miljøstyrelsen vil nu udsende en vejledning til kommunerne, så de med det samme kan administrere efter de nye afstandskrav.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: