Løkke misser grøn chance med valget af Esben Lunde

NY MINISTER – Den grønne opposition har igen rejst kravet om at få selvstændigt miljøministerium tilbage. Men Løkke har forpasset muligheden for at opprioritere natur og miljø.

Lars Løkke nedlagde Miljøministeriet og benyttede lejligheden til at nedprioritere hele natur- og miljøområdet.

Lars Løkke Rasmussen forpasser en gylden mulighed, når han ikke griber chancen for at udnævne en minister, hvis eneste mandat er at varetage miljøets bedste.

Det mener Greenpeace, som minder Venstre-regeringens nye miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om, at han også skal være minister for natur og miljø og ikke kun tilgodese Venstres traditionelle kernevælgere blandt landmændene.

- Det katastrofale forløb med Eva Kjer Hansen har vist, at landbrugets sorte side vandt, mens miljøet tabte i den åbenlyse interessekonflikt, der opstår, fordi landbrug og miljø ikke hører sammen i et ministerium. Det er en skam, at Lars Løkke Rasmussen ikke vil tage konsekvensen af det, siger Birgitte Lesanner, chef for Greenpeace i Danmark.

- Vi hilser Esben Lunde velkommen som ny minister og opfordrer ham på det kraftigste til at huske, at han også skal være minister for miljøet, efter Eva Kjer Hansen stort set ignorerede området.

Talfiflerier og vildledning
- Den tidligere minister har med talfiflerier og vildledning forsøgt at sminke landbrugspakken grønnere. Landbrugspakken åbner for kvælstof, bortfald af randzoner og fjernelse af krav om efterafgrøder og har kun få miljøtiltag, som mest er fugle på taget, siger Greenpeace-chefen.

- Nu skal den nye minister lægge sig i selen for seriøse tiltag, der ikke alene kompenserer for pakkens miljøødelæggelser, men sænker kvælstofudledningen og forbedrer miljøet. Det står samtidig klart, at pakken også vil øge udslippet af drivhusgasser, hvilket er i klar modstrid med de forpligtelser, som Danmark tilsluttede sig til i Paris-aftalen, understreger Birgitte Lesanner.

- Danmark er kendt som et grønt foregangsland, og hvis vi skal bevare den rolle skal ambitionerne hæves. Der er brug for en miljø- og fødevareminister, der eksempelvis reagerer på de åbenlyse og uacceptable risici, som udvinding af skifergas vil betyde for Danmarks grundvand. En anden vigtig prioritet bør være at rydde op i myndighedernes uddeling af fiskekvoter, som i dag betyder, at 18 fartøjer fanger halvdelen af Danmarks fisk, siger Birgitte Lesanner.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: