Lilliendal Gods ved Vordingborg anlægger skolehave

SKOLEHAVE – De gamle nyttehaver på herregården Lilliendal mellem Vordingborg og Præstø skal omskabes til en frodig skolehave med læringsfacilitet for sydsjællandske skoleelever.

Herregården Lillinedal mellem Vordingborg og Præstø har tidligere haft en stor nyttehave. Den skal genskabes til skolebrug. Foto: Signe Marie Rhode

Vordingborgegnen har på lokalt initiativ fået en Haver til Maver skolehave på Lilliendal Gods i Mern mellem Præstø og Vordingborg. Målet er at udvikle herregårdshaven til et grønt læringsrum for undervisningsforløb med havedyrkning, økologi, mad og natur som temaer.

Skolehaven på det sydsjællandske gods er støttet af RealDania som en del af fondens projekt Fremtidens Herregård. Foreningen Lillendal Skolehave står for at virkeliggøre haven i partnerskab med RealDania, LAG-Sydsjælland, Foreningen Haver til Maver og Vordingborg Kommune.

Skolehaveleder søges
Skolehaven på Lilliendal Gods er klar til at tage imod elever fra lokale skoler i løbet af foråret, når der er fundet en skolehaveleder til en nyoprettet deltidsstilling, og formanden for Foreningen Lillendal Skolehave, Mette Heiberg glæder sig over, at den nu bliver en realitet:

- Det bliver en stor glæde at få masser af liv, leg, faglighed og begejstring i det gamle nyttehaveanlæg – og forhåbentlig kommer vi til at opleve skoleelever, som er glade for at være i haven og bliver kloge på naturen, havedyrkning og tilberedning af sund mad, siger Mette Heiberg.

- Et håb er selvfølgelig også, at eleverne tager den lærdom med sig hjem i familien og måske selv begynder at dyrke grøntsager i baghaven og er med til at stille krav til kvaliteten af vores fødevarer.

Gamle anlæg genskabes
Før i tiden var Herregården Lilliendal som så mange andre godser selvforsynende med frugt, grønt og blomster fra egen grønsags- og urtehave, frugthave, blomsterhave og drivhuse.

De gamle havelæg skal nu genskabes og omskabes til en læringshave for sydsjællandske skolebørn. Lilliendal Skolehave skal gavne lokalsamfundets børn og familier og understøtte folkeskolereformen som et aktivt, udendørs læringsrum.

Drivhus bliver havens hjerte
Et stort drivhus i haven bliver hjertet i den nye skolehave. Det er havens gamle drivhus, som nu bliver restaureret til det nye formål med grovkøkken, spisesal og skolestue. Her skal eleverne starter deres skolehaveforløb.

I drivhuset skal de forspire grøntsager, somsenere skal plantes ud på friland og i højbede, og de kan desuden bruge drivhuset til mere eksotiske planter, som kræver mere varme.

På et stort areal rundt om drivhuset skal nyttehaven genetableres, så den kan bliver ammen om læringsforløb efter Haver til Mavers model. Det indebærer at eleverne både dyrker deres egne grønsager og laver mad af dem i skolens udekøkken.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: