Lidegaard: Dansk energiforskning er i top

Danmark kan skabe grøn vækst og beskæftigelse på det globale marked for grønne energiteknologiske løsninger, som vokser hastigt. Danmark er nemlig med helt fremme internationalt, når det gælder forskning i grøn energi og teknologi, viser en ny kortlægning.

Martin Lidegaard: Jeg er super stolt.. (Foto:Carsten Snejbjerg)

Både den offentlige og den private sektor invester massivt i energiforskning, og med en årligt investering på omkring 5,5 milliarder kroner er Danmark rigtig godt med i kapløbet om at få udviklet teknologiske løsninger, som kan sikre en grøn omstilling af vores energisystem.

Det er Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, der sammen med Uddannelsesministeriet har stået bag arbejdet. Analysen giver en faktuel status med en række nøgletal for den offentlige grønne energirelaterede forskning-, udviklings og demonstrationsindsats (FU&D).

Prioriteringen af energiforskningen kan være en stærk motor og være med til at sikre øget vækst og beskæftigelse, viser kortlægningen.

Lidegaard: Jeg er super stolt

Ved at skabe et solidt grundlag for energiforskning, – udvikling og – demonstration (FU&D), sikres fremtidig udvikling i grønne teknologier, mener energi- og klimaminister Martin Lidegaard.

- Jeg er super stolt. Vi står midt i en omstilling af vores energisystem, og det betyder, at vi har brug for at skabe så meget viden og udvikling inden for grøn energi, som vi kan, siger han.

- I årene, der ligger foran os, vil efterspørgslen formentligt blive større, og derfor har vi mere end nogensinde behov for kompetent energiforskning, udvikling og demonstration. Det er vigtigt, at vi investerer i fremtiden ved at have et velfungerende udviklingsmiljø inden for energiforskning. Det er med til at fremme den grønne omstilling og skabe vækst og arbejdspladser i de danske virksomheder, understreger Lidegaard.

Blandt de mest citerede

Det er ikke kun omfanget af forskning, der er stort. Kvaliteten er også høj. Det kan man aflæse i antallet af dansk publicerede artikler, og hvor meget de er citeret. En international opgørelse over, hvor meget de forskellige lande er citeret inden for energi, miljø og økologi, viser at Danmark indtager en flot 2. plads,  kun overgået af Schweiz.

Private virksomheder investerer også

De offentlige investeringer i FU&D på energiområdet har desuden betydet, at den private sektor investerer massivt på området. Kortlægningen viser derfor også, at FU&D området ser ud til at have gode kår i fremtiden.

- I Danmark ligger den danske energiforskning på en tredjeplads blandt de forskningsområder, hvor, virksomhederne investerer mest. Virksomhedernes investeringer i energiforskningen er kun overgået af investeringer i sundhedsforskning og IKT, og det er for mig et tydeligt signal om, at vi er på en mission, der vil lykkes. Når både det offentlige og private har fanget pointen med, at der både ligger vækst og beskæftigelse i den grønne omstilling, ser det rigtig lovende ud, siger Martin Lidegaard.

270 projekter har fået støtte

Det offentlige støtter bl.a. energiforskningen gennem det energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (EUDP). I de første fire år har EUDP støttet 270 projekter med deltagelse af 600 virksomheder, Samlet er støtten på 3,1 milliarder kroner. Omkring halvdelen af virksomhederne, der har fået støtte, forventer at skabe et nyt marked for deres produkter uden for Danmark.

At offentlige investeringer i grøn energi FU&D også fremover skal prioriteres, understreges i regeringsgrundlaget og i den brede energiaftale, hvor det er aftalt at parterne fortsat vil arbejde for et fortsat højt niveau for FUD i energiteknologi. Formålet er at støtte en fortsat effektivisering af energianvendelsen og fremme omkostningseffektive VE-teknologier, hvor der også er et erhvervs- og eksportpotentiale.

Kortlægningen vil indgå som dokumentation i regeringens vækstarbejde, herunder det vækstteam for klima og energi, som i dag har afholdt et indledende dialogmøde.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: