Lavere bilskat bremser salg af elbiler

TRANSPORT – Lavere bilskat bremser politisk ønske om grønnere transport. Det er besynderligt og også skadeligt for klimaet, at man nu for andet år i træk sænker bilafgifterne, samtidig med at, man hæver afgiften på de grønne biler, siger Dansk Elbil Alliance.

Regeringens beslutning vil øge udledningen af CO2 og bremse salget af elbiler, der i forvejen er gået i stå. Foto: Insero

Med finansloven sænker regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative registreringsafgiften, mens afgiften på elbiler til nytår endnu engang bliver sat op.

Det vil dæmpe det i forvejen beskedne salg af elbiler, og det sætter en bremse på en grønnere transport, som er nødvendig for at indfri det politiske ønske om et fossil uafhængigt Danmark, mener Dansk Elbil Alliance, som i lang tid har opfordret Folketinget til at lave en større reform af registreringsafgiften for at sænke transportens CO2-udledning.

Haster med langsigtet grøn bilbeskatning
- Den sidste benzinbil skal være solgt i 2035, hvis vi skal nå det brede politiske ønske om, at Danmark skal være fossiluafhængig i 2050. Derfor haster det med en langsigtet grøn bilbeskatning, hvor man betaler skat efter bilernes CO2-udledning, siger Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance.

- Det er besynderligt og også skadeligt for klimaet, at man nu for andet år i træk sænker bilafgifterne, samtidig med at man hæver afgiften på de grønne biler.

Sidste års reduktion af registreringsafgiften vil ifølge Skatteministeriet øge den årlige CO2-udledning fra transporten med 30.000 tons.

Afgift på elbiler hæves
Når afgiften på elbiler fra nytår hæves endnu engang, vil det lægge en yderligere dæmper på det allerede meget beskedne elbilsalg. Regeringen forventer, at der alene vil blive solgt 24.000 elbiler i Danmark frem til og med 2020. I år er der solgt 746 elbiler til sammenligning.

- En lavt hængende frugt kunne have været at indføre en grøn firmabilskat i forbindelse med dette års finanslov. Mange pendlere har firmabil og kører tusindvis af kilometer hvert år. Derfor ville man for få midler have kunnet sænke CO2-udledningen meget, hvis flere pendlere kører på el, siger Lærke Flader.

Mangel på rettidig omhu
Det Økologiske Råd kalder beslutningen om at sænke bilafgifterne og øge udledningen af CO2 for direkte »uansvarlig og et klart skridt i den forkerte retning«.

- Der er brug for at sænke CO2-udledningen fra transport. I dag har et flertal i folketinget i stedet besluttet at øge den. Der er tale om em en komplet mangel på rettidig omhu, siger Jeppe Juul, transportmedarbejder i Det Økologiske Råd.

En ny bil med forbrændingsmotor holder i gennemsnit i 16 år. Det betyder, at en bil købt i morgen stadigvæk primært vil køre på fossile brændstoffer i 2032 og udlede CO2 i hele perioden.

- Med aftalen beslutter man samtidig at indbygge et fremtidigt øget CO2-udslip. Det er dybt uansvarligt i en situation, hvor udledningen fra transport i Danmark i forvejen stiger, og det gør det sværere at nå vores CO2-reduktionsmål for 2030, siger Jeppe Juul.

Dyrere at gøre det rigtige
Danmark skal inden 2030 reducere sin CO2-udledning fra boliger, landbrug og transport med 39 procent i forhold til 2005.

- Vi har brug for at antallet af biler med en brændstofmotor går ned og antallet af elbiler går op. Regeringen har valgt at gøre det billigere at gøre det forkerte og dyrere at gøre det rigtige. Det er en højst besynderlig prioritering, mener Jeppe Juul.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: