Landdistrikter vil have nyt superministerium

LAND OG BY – Når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) formentlig allerede i næste uge kan præsentere en ny udvidet regering med Konservative og Liberal Alliance, håber Landdistrikternes Fællesråd, at der kommer flere tiltag for yderområderne i regeringsgrundlaget, og at de bliver samlet i ét nyt superministerium.

Steffen Damsgaard ønsker et nyt superministerium, hvor landdistrikterne bliver tilgodeset.

Landdistrikternes Fællesråd vil samle indsatsen for at sætte skub i udviklingen uden for de største byer. Det fortæller formand Steffen Damsgaard, der håber, at regeringsgrundlaget vil indeholde tiltag, som bidrager til at skabe et land i bedre balance.

Han foreslår også, at man opretter et erhvervs-, vækst- og landdistriktsministerium.

- Vi håber, at landdistrikterne bliver et centralt element i regeringsgrundlaget, så vi forsat får en offensiv regional- og landdistriktspolitik, der bidrager til at skabe vækst og udvikling i hele landet, siger Steffen Damsgaard.

Rådet har igennem de seneste år blandt andet arbejdet på at få udflyttet statslige arbejdspladser, skabt flere uddannelsestilbud uden for de største byer og sikret bedre rammer for bosætning og erhvervsudvikling i landdistrikterne. Steffen Damsgaard håber, at den kommende regering vil fortsætte med at arbejde for bedre rammevilkår uden for de største byer.

Nyt superministerium for landdistrikterne
- Der er mange fordele ved, at landdistriktsansvaret er placeret i Erhvervs- og Vækstministeriet, men vi håber, at de politikområder, der omhandler landdistrikterne og i dag er forankret i andre ministerier, bliver samlet i et nyt superministerium, siger Steffen Damsgaard.

Han peger blandt andet på, at tilskud til færgedrift ligger i Indenrigsministeriet, områdefornyelse ligger i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, ligesom væsentlige dele af planlovsområdet er placeret i Miljø- og Fødevareministeriet.

Omtumlet tilværelse
Landdistrikterne er gennem flere valgperioder blevet fordelt på adskillige ministerier. Det betyder, at væsentlige fagområder, der hører tæt sammen, er splittet over flere forskellige ministerområder. Området har været placeret i henholdsvis Indenrigsministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og nu i Erhvervs- og Vækstministeriet.

Et samlet erhvervs-, vækst og landdistriktsministerium vil skabe det nødvendige fokus, mener Landdistrikterens Fællesråd.

- Det er vores klare overbevisning, at et sådan ministerium, der skal have ansvar for alle forhold vedrørende landdistrikter og regional udvikling, vil være en klar styrke, siger Steffen Damsgaard.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: