Landbrugsstøtte skal give mere natur

LANDBRUG – Regeringen vil beskære landmændenes EU-støtte med 10 procent. Pengene skal i stedet gå til grønne initiativer, der kan forbedre natur og miljø. Landbrug & Fødevarer kalder det fuldstændig utilstedeligt.

Er det urimeligt, at en del af landbrugsstøtten skal komme naturen til gode? Foto: Colourbox

Regeringen forbereder et indgreb, der kan reducere EU-støtten til danske landmænd med 700 mio. kr. om året. Pengene skal ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten i stedet anvendes til at finansiere grønne initiativer, der forbedrer miljø og natur.

Eksempelvis kan pengene komme i spil som kompensation til danske landmænd, hvis de laver områder langs vandløb, som hverken må sprøjtes, gødes eller dyrkes.

Landmændene går ved omlægningen glip af indtægter fra 50.000 hektar landbrugsjord.

Landbruget: Fuldstændig utilstedeligt
Henrik Frandsen, viceformand i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer er rasende og kalder det fuldstændig utilstedeligt.

- Regeringen vil tage pengene fra vores direkte EU-støtte, flytte dem over i en anden kasse og bruge dem til at betale den kompensation, vi skal have på grund af vandplanerne. Det er fuldstændig utilstedeligt, at man udsætter vores erhverv for så voldsomme indgreb og produktionstab og bagefter forlanger, at vi selv skal betale regningen, siger han til Jyllands-Posten.

14 EU-lande har i forhandlingerne om en landbrugsreform fremsat et nyt forslag, der vil gøre det muligt for de enkelte medlemslande at skære 10 pct. i den direkte landbrugsstøtte og overføre pengene til miljøformål.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: