Landbruget skal være et valgtema

KOMMENTAR: Det moderne konventionelle landbrug i Danmark belaster nu det omgivende samfund med så mange veldokumenterede sundhedsskadelige og miljømæssige negative effekter for både mennesker, dyr og natur, at man må spørge sig selv, om landbrug i sin nuværende form overhovedet er en god forretning for landet.

Den smitsomme svinebakterie MRSA CC398 har nu karakter af en egentlig epidemi. Foto:Colourbox

I den igangværende valgkamp mangler vi at få et meget vigtigt tema bragt på banen – nemlig alle problemerne omkring det moderne konventionelle landbrug.

De opstillede folketingskandidater er nødt til at forholde sig til vores førhen så vigtige landbrugserhverv. Vi trænger til en fuldstændig omlægning af det landbrug, vi kender til et økologisk og bæredygtigt ditto.

Det moderne konventionelle landbrug i Danmark belaster nu det omgivende samfund med så mange veldokumenterede sundhedsskadelige og miljømæssige negative effekter for både mennesker, dyr og natur, at man må spørge sig selv om landbrug i sin nuværende form overhovedet er en god forretning for landet.

Flere hundrede milliarder i subsidier
Siden 1972 har dansk landbrug modtaget flere hundrede milliarder i subsider og samtidig oparbejdet en samlet gæld på 360 – 370 milliarder kroner. I samme periode er 100.000 mindre og større landbrug forsvundet. Hvor godt landmandskab er det?

Dyrevelfærd har allerede i mange år været stærkt omdiskuteret. Vi skal bort fra levende dyr i snævre bure og smågrise, der bliver lemlæstet på det groveste – helt uden bedøvelse. I andre lande har man forbudt minkavl. Det skal man også gøre i Danmark.

Drikkevand og svinebakterier
I flere år har man med stadig større uro kunnet følge udviklingen af den smitsomme svinebakterie MRSA CC398, som nu har karakter af en egentlig epidemi med eksponentiel karakter. Denne svinebakterie smitter ikke bare mellem svin, men overføres nu også fra svin til mennesker og mennesker imellem. Dansk svineproduktion ønsker ikke at gøre noget ved problemet, da det ikke gør grisene syge – men ‘kun’ mennesker.

Vores drikkevand er truet af uønskede nedsivende stoffer fra de dyrkede marker. Alle større byer i Danmark har nu opkøbt jord over de vigtige drikkevandsmagasiner, men vi mangler stadig sikring af meget betydelige vandressourcer. Hertil er skovrejsning den vigtigste metode.

Hvis man medregner samtlige omkostninger ved den moderne landbrugsdrift, ser regnestykket for nationalregnskabet ikke godt ud. Hvem skal f.eks. betale for forurenede vandboringer og et belastet vandmiljø? Hvem skal betale for et overbebyrdet sygehus- og sundhedsvæsen, som skal behandle sygdomme afledt af en usund landbrugsproduktion?

Ikke siden stenalderen har dansk natur været så forarmet. Flora og fauna er presset helt i bund.

Dansk landbrug skal være et valgtema.

Holger Øster Mortensen er psykiatrimedarbejder

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: