Landbruget om klimaplan: Vi har ikke råd

KLIMAPLAN – Der er ikke råd til politisk vedtagne klimatiltag, der forringer konkurrenceevnen, mener landbruget. Danmarks mælke- og oksekødsproduktion hører til en af de mest klimavenlige i verden, og erhvervet arbejder konstant på forbedringer, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

Landbruget har ikke råd til klimaforbedringer. /Foto: Colourbox

Regeringens nye klimaplan trækker sorte skygger henover et i forvejen presset kvægbrug, mener de danske kvægbønder.

En række forslag retter sig direkte mod kvægproduktionen. Det drejer sig blandt andet om tilsætning af fedt til malkekøernes foder, enten ved afgift eller tilskud, optimering af mælkeproduktionen gennem forlænget laktationsperiode, forsuring af gylle i stalden, samt fast overdækning af gyllebeholdere.

Hører til i verdenseliten
Formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Peder Philipp, ser med stor skepsis
på forslagene.

- Dansk kvægbrug er i forvejen i verdenseliten, når det gælder klimavenlig mælke- og oksekødsproduktion. Vi er blandt de producenter i verden, der udleder mindst drivhusgas pr. liter mælk og pr. kilo kød. Men vi arbejder hele tiden på yderligere forbedringer. Blandt andet ved at hæve foderudnyttelsen og udnytte næringsstofferne optimalt i marken. Det er tiltag, der forener bæredygtighed med økonomisk rentabel produktion, lyder det fra formanden.

Klimatiltag skal give os konkurrencekraft
Peder Philipp mener ikke, at det nytter noget, at klimatiltag sker ved politiske tiltag, der kun giver omkostninger til erhvervet.

- Vi har ikke mulighed for at gå længere foran i dag, end vi allerede gør. Vi kæmper for at overleve. EU’s landbrugsreform, og den nuværende kreditklemme betyder allerede en forværring af konkurrencevilkårene for danske kvægbønder.

Derfor skal klimatiltag give os konkurrencekraft – ikke svække den. Effekten af regeringens mange forslag bliver blot, at en del af mælke- og oksekødsproduktionen flyttes til lande med en højere CO2 belastning pr. liter mælk og kg kød, og dermed at den totale klimabelastning stiger – det hænger ikke sammen. Klimatiltag må nødvendigvis ske globalt, mener formanden.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: