La Cour Sell langer ud efter industri-landbruget

René La Cour Sell er blevet frikendt for injurier to gange. Foto: Colourbox

KOMMENTAR – Tidligere  DN-direktør René la Cour Sell fik en injuriesag på halsen ved at kritisere landbrugets giftsprøjtning. Han blev frikendt ved Østre Landsret, men organisationen Bæredygtigt Landbrug hænger ham fortsat ud. Nu tager han til genmæle.

Blæredygtigt Landbrug har ikke bare misforstået ordet “Bæredygtigt,” svinemiklerne har tydeligvis også helt misforstået den dom, Østre Landsret fældede over dem, da de tabte retssagen. De har indrykket en annonce, hvoraf det nærmest fremgår, at de har vundet retssagen.

“I dag er der ikke længere nogen, der siger, at vandboringer er blevet lukket på grund af landbrugets pesticider (læs sprøjtegifte).”

Jeg må hellere rette mit udsagn, som de stævnede mig for: Jeg sagde “at der i de senere
år er lukket 3-400 drikkevandsboringer som følge
af landbrugets forurening.”

Bæredygtigt Landbrug har indrykket en annonce i Grovvarenyt om Grænser for giftig retorik.

Jeg skulle have sagt
Det er noget vrøvl. Jeg skulle have sagt følgende:

“Der er hvert år lukket mere end hundrede drikkevandsboringer som følge af industrilandbrugets forurening. Og industrilandbruget er ikke kun skyld i forurening af drikkevandet – de har også ansvaret for forurening af søer, vandløb og havene. Arter uddør som følge af deres overdrevne brug af gift.

Haren, Viben og Lærken er truet af industrilandbruget. §3 natur og fortidsminder bliver pløjet op og mishandlet. Landskabet ødelægges af større og større landbrugsenheder. Frivillige aftaler bliver ikke overholdt og der sprøjtes mere end dobbelt så meget gift som landbruget selv har aftalt med myndighederne.

Gyllelugt generer langt flere mennesker end vindmøllerne. Husdyrene lever et kummerligt liv og bliver dagligt mishandlet og proppet med antibiotika og gensplejset soya. Soyaen produceres og fragtes helt fra de ryddede regnskove i Sydamerika.

Alt sammen noget der truer menneskers sundhed, forplantningsevne og humør. Og helt grotesk er det, at forurener-betaler-princippet, som gælder for alle i Danmark, ikke gælder for den største forurener, nemlig industrilandbruget.

Hvert år bruger samfundet uanede ressourcer på sagsbehandling og på at rydde op efter landbruget. Og vi taler altså om et erhverv, der kun kan overleve med overdrevne EU-støtteordninger, som danske skatteborgere selv betaler.

Vi hører kun klynk
Støtten giver erhvervet helt usunde konkurrencefordele og alligevel hører vi aldrig andet end klynk. Tænk hvis vi støttede mere bæredygtig industri med samme midler…

Kort sagt: Industrilandbruget gør, hvad der passer pengepungen og deres adgang til magten og midlerne har været historisk god.

Tænk bare på propagandaudsendelsen i DR2 den anden dag: “Morten Korch lever”.

Der er kun én vej, nemlig, at politikerne viser modet til at sætte krav og en ny dagsorden.

En passende hjælp til det var, hvis vi forbrugere kun køber økologi, skærer ned på vores kødforbrug og ikke mindst helt dropper svinekødet – som står for de største ulykker!”

Så er det sagt, som det er!

René la Cour Sell er cand.scient.soc. og direktør for Normativ ledelse og kommunikation. Tidligere direktør i Danmarks Naturfredningsforening

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: