Kystfiskere: Ny fiskeguide fra WWF er misvisende

NATUR – WWF Verdensnaturfondens Fiskeguide er misvisende og direkte skadelig for det skånsomme kystfiskeri, mener Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri. Skånsomt kystfiskeri er den mest skånsomme form for fiskeri i det havbunden påvirkes meget lidt. Bifangsten er begrænset og brændstofforbruget minimalt.

Kystfiskerne bruger skånsomme metoder. Her hales garnet ind. Foto: Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri

Af Søren Jacobsen, garnfisker fra Helsingør og formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri

WWF Verdensnaturfonden har igen offentliggjort deres fiskeguide. En guide der ifølge WWF skal guide forbrugerne til det mest bæredygtige valg.

Men WWF guiden er for nogle fiskerier direkte misvisende, og i visse tilfælde er guiden en direkte en trussel mod det skånsomme kystfiskeri. Det er heller ikke gennemskueligt, på hvilket grundlag WWF dømmer fisk ude eller inde. Dermed dumper guiden med et brag.

Guiden hjælper ikke forbrugerne i forhold til at vælge den mest bæredygtig fangede fisk.

Det er helt uforståeligt, at WWF ikke forsøger at fremme det skånsomme kystfiskeri med deres fiskeguide. Det skånsomme kystfiskeri foregår nemlig stort set uden bifangst og udsmid, og er et fiskeri, der er skånsomt mod både havnatur og ungfisk.

Stenbider og pighvar
To arter, som guiden langer ud efter, er stenbideren og pighvar, der begge er »røde« på WWFs liste, og dermed en fisk som WWF anbefaler, at man undgår. Men hverken stenbideren eller pighvar viser tegn på at være fra truede bestande, og en stor del af fiskeriet foregår med skånsomme redskaber.

Andre fiskerier, hvor WWFs guide er misvisende og en trussel imod kystfiskeriet, er for rødspætte i Kattegat, hvor rødspætter fanget med garn er »gul« i WWFs guide. Det selvom bestanden har det godt, er i vækst, og garnfiskeri er et skånsomt og selektivt fiskeri.

Skrubben er også gul, selvom bestanden har det godt, og en art som ofte fanges med de skånsomme redskaber som mange af kystfiskerne bruger.

Torsk i Nordsøen fanget i garn er også gul på WWFs liste, selvom torsken i Nordsøen er MSC mærket, og bestanden har det godt. Det vil sige at torsk fanget af kystfiskere, der ikke er MSC mærkede, er »gul« i WWFs guide, selvom de MSC mærkede torsk er »grønne« på WWF liste.

Vi fisker med garn og skåner havbunden
FSK – Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri er en fiskeriforening for de kystfiskere, der fisker med skånsomme redskaber såsom garn, snurrevod, tejner og kroge. Det er fiskerimetoder, der er skånsomme over for havbunden og havets natur, som er selektive, og derfor har en meget lille bifangst af ungfisk og uønskede arter.

FSKs arbejde støttes blandt andet af VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: