Kunstigt rev skal hjælpe forskere

NATUR – En gammel færge er sænket i Svendborg Sund. Den skal fungere som et nyt kunstigt rev og kan blive en gevinst for både natur og forskning.

Intensivt stenfiskeri og anden råstofindvinding har efterladt store dele af Danmarks havbund flad og stenfri, og det er ikke et miljø, som fisk bryder sig om. Uden sten eller andre hårde overflader kan tang ikke sætte sig fast og vokse, og uden tangskovene er der hverken føde eller skjulesteder for fisk og bundlevende dyr.

For 14 dage siden blev en gammel færge sænket i Svendborg Sund. På den måde fik Danmark et nyt stort kunstigt rev, som ventes at blive hjem for en masse fisk og planter.

Forskere på Syddansk Universitet vil følge koloniseringen og håber derved at kunne få en bedre forståelse af livet i denne sjældne habitat-type.

Engang fandtes der mange stenrev i danske farvande, men i dag er der kun ganske få tilbage i de lavvandede områder.

Intensivt stenfiskeri og anden råstofindvinding har efterladt store dele af Danmarks havbund flad og stenfri, og det er ikke et miljø, som fisk bryder sig om. Uden sten eller andre hårde overflader kan tang ikke sætte sig fast og vokse, og uden tangskovene er der hverken føde eller skjulesteder for fisk og bundlevende dyr.

Unikt og meget spændende
- Derfor er det helt unikt og meget spændende, at der nu bliver skabt et så stort kunstigt rev, siger professor og leder af Biologisk Institut på Syddansk Universitet, Marianne Holmer.

Hun peger på, at en sænket færge fint kan udgøre et lige så godt leveområde som et naturligt rev, der består af sten.

- Det vigtige er, at tangplanter får et substrat at sidde fast på, og at fiskene får nogle attraktive leve- og skjulesteder. Den pågældende færge er stor og har mange rum og gemmesteder, og det vil tiltrække fiskene, siger hun.

Hun og hendes kolleger på Biologisk Institut, Syddansk Universitet, ser frem til at følge hvordan livet indtager det nye rev.

Mangel på naturlige stenrev
Den udtjente færge ligger nu på havbunden i Svendborg Sund i det sydfynske øhav, hvor der er mangel på naturlige stenrev.

Fra 1930erne til 1990erne blev der hentet enorme mængder sten fra havbunden, når der skulle bygges havne, moler og lign. I dag er stenfiskeri forbudt i Danmark, og dansk byggeri henter nu sten fra stenbrud i bl.a. Norge og Sverige.

Der er tidligere etableret nye stenrev i bl.a. den nordlige del af Kattegat, i Limfjorden og i Vejle Fjord, men det er første gang, at en sænket færge skal fungere som kunstigt rev.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: