Krav om EU-stop for farlig kemi i medicinsk udstyr

FTALATER – EU bør forbyde brugen af hormonforstyrrende plastblødgørere i medicinsk udstyr som slanger og katetre. Det kræver Det Økologiske Råd i et høringssvar til en ny EU-forordning.

For tidligt fødte børn, gravide og ammende kvinder er særligt udsatte. /Colourbox

Europæiske miljø- og sundhedsorganisationer kræver, at EU sætter en stopper for brugen af ftalater og andre hormonforstyrrende stoffer i medicinsk udstyr.

De mener, at både de stoffer, som allerede er identificerede som hormonforstyrrende, og dem der er mistænkt for at være det, bør udfases. De bør kun være tilladt, hvor der ikke findes brugbare alternativer.

Ny forordning i høring
EU-kommissionen har den nye forordning om medicinsk udstyr i høring ind til den 13. maj, og Det Økologiske Råd har netop afgivet høringssvar sammen med den europæiske paraplyorganisation Health Care Without Harm Europe og en række andre Ngo’er.

Det drejer sig især om ftalater, bl.a. DEHP, som i stor stil tilsættes PVC-plast til medicinsk udstyr for at gøre plasten blød og bøjelig. I Danmark betegnes ftalaten DEHP som hormonforstyrrende og andre ftalater er også mistænkt for at være det.

Ftalater bliver sat i forbindelse med testikel-og brystkræft, skader på forplantningsorganerne, nedsat frugtbarhed, adfærdsforstyrrelser samt udvikling af fedme.

Sårbare patienter er de mest udsatte
Hertil kommer, at især de særligt sårbare patientgrupper er i risikozonen. Det gælder for tidligt fødte børn, gravide og ammende kvinder samt patienter med kroniske sygdomme. Det er samtidig dem, der ofte kommer i berøring med det medicinske udstyr, forklarer Eline Aggerholm Kristensen, kemikaliefaglig medarbejder i Det Økologiske Råd.

- Det er helt uacceptabelt, at netop de mest sårbare patienter skal udsættes mest for de sundhedsskadelige ftalater, mener hun.

- Derfor er der ikke noget at betænke sig på. Det er nu, vi har chancen for at øge beskyttelsesniveauet for alle patienter i hele EU ved at få udfasningen indskrevet i den nye forordning. Det er en chance, som EU-Kommissionen ikke skal lade gå fra sig, understreger hun.

Der findes alternativer
Hvis EU-Kommissionen ikke følger de europæiske organisationers råd, har Danmark mulighed for at gå enegang ved at benytte en såkaldt sikkerhedsklausul i de eksisterende direktiver om medicinsk udstyr og forbyde ftalater på danske hospitaler, hvor der findes alternativer.

Der findes nemlig alternativer til alle produkter på nær blodposer – og her er alternativer under udvikling. Frankrig har netop indført et sådant forbud mod DEHP i slanger på visse hospitalsafdelinger.

Dermed anerkender Frankrig ftalaternes hormonforstyrrende virkning og vælger udtrykkeligt at ville beskytte borgerne mod risici. Den vej bør Danmark også gå, hvis der ikke kommer et generelt EU-forbud mod ftalater i medicinsk udstyr, mener Det Økologiske Råd.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: