EU stempler fire ftalater som farlige

FARLIG KEMI – EU har ved en afstemning i dag omsider anerkendt fire ftalater som hormonforstyrrende og dermed farlige for mennesker. Danske forskere har leveret bevismateriale, og ministeren kalder det en »historisk sejr for Danmark«. Næste skridt er et forbud.

EU har 16. februar anerkendt fire ftalater som hormonforstyrrende. Foto: Colourbox

Efter flere års dansk pres har EU ved en afstemning i dag for første gang anerkendt, at ftalater er hormonforstyrrende for mennesker. Fire ftalater er kommet på EU’s sorte liste, og det vil fremover blive svært for producenterne at få godkendt stofferne til brug i produkter. Afstemningen i dag vil resultere i en bedre beskyttelse af forbrugerne, mener miljø- og fødevareministeren.

En historisk principiel sejr af stor betydning. Sådan tolker miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen resultatet af dagens afstemning blandt EU’s medlemslande, hvor EU anerkendte fire ftalater som hormonforstyrrende for mennesker.

- I dag er en stor dag for forbrugerbeskyttelsen. Jeg er stolt over, at Danmark har leveret bevismaterialet, der førte til den her beslutning, siger Esben Lunde Larsen efter dagens afstemning.

Forslaget kommer efter dansk initiativ og forarbejde, og det har krævet mange kampe med udsatte afstemninger og blokerende mindretal at nå hertil, siger ministeren, der har skrevet til sine europæiske ministerkolleger for at sikre støtte til forslaget.

Næste stop: forbud
Danmark har i lang tid kæmpet for at få reguleret hormonforstyrrende stoffer i EU, og Esben Lunde Larsen har ved flere møder taget emnet op over for EU-Kommissionen.

- Stemplingen af de fire ftalater som hormonforstyrrende er en stor sejr i den danske indsats og et signal om, at EU er kommet ind i kampen mod hormonforstyrrende stoffer. Det kan i første omgang gøre det sværere for europæiske producenter at få godkendt brugen af ftalaterne i deres produkter. Men det er ikke nok, for mange af vores varer kommer fra lande uden for EU. Nu har vi blod på tanden i det videre arbejde med at få disse stoffer helt forbudt i produkter, som forbrugerne kommer i kontakt med, siger Esben Lunde Larsen.

Dagens afstemning medfører en øget beskyttelse af forbrugerne ved, at indholdsgrænsen for ftalaterne i produkter sænkes fra 0,3 procent til 0,1 procent.

Desuden skal eventuelle fremtidige godkendelser af ftalaterne ikke kun baseres på den reproduktionstoksiske effekt, men det skal også vurderes, om der kan fastsættes en sikker nedre grænse for skadelige hormonforstyrrende effekter ved udsættelsen for disse stoffer.

Fakta om afstemningen

  • Afstemningen er foretaget i REACH-Komitéen.
  • Resultatet af dagens afstemning betyder, at de fire ftalater DEHP, DBP, DIBP og BBP optages som hormonforstyrrende for mennesker på EU’s Kandidatliste over særligt problematiske stoffer.
  • Kandidatlisten er et stort skridt på vejen til at få optaget stofferne som hormonforstyrrende på Godkendelseslisten. Når et stof er på Godkendelseslisten, må det kun markedsføres og anvendes, hvis EU-Kommissionen har givet en godkendelse til det på baggrund af en konkret ansøgning, hvor ansøgeren detaljeret forholder sig til sundhedsrisikoen ved at bruge stoffet.
  • De fire ftalater er allerede optaget på Godkendelseslisten som skadelige for forplantningsevnen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: