Kommuner skal lære grøn innovation

30. oktober afholder Green Cities sin årlige efterårskonference. Seks kommuner er med i samarbejdet. I år skal konferencen sætte fokus på, hvordan kommunerne sammen kan skabe nye veje til grønne løsninger.

Under temaet ”Nye veje til grønne løsninger” inviterer Green Cities til konference i København.

Konferencen sætter fokus på, hvordan kommunerne kan benytte antroplogiske metoder og ”nudging”. Det handler om at påvirke folks adfærd i en positiv retning uden at fratage dem friheden til vælge  og til at udvikle bæredygtige løsninger på de udfordringer, der er på klima- og miljøområdet.

- Green Cities- samarbejdet handler om, hvordan vi som kommuner kan være med til at løse klimaudfordringerne. Derfor går vi hele tiden nye veje med projekter og samarbejder, der beskytter vores hårdt belastede klima og natur, fortæller Lene Bjerg Kristensen fra Center for Miljø i Københavns Kommune, der er projektleder på konferencen.

Netværke og nye idéer

- Målet med konferencen er at give politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne mulighed for at netværke og sammen udvikle nye ideer til grønne løsninger, siger hun.

Formiddagen byder på oplæg fra Syddansk Universitet og fra antropologerne.com om de nyeste metoder til forandring til mere miljørigtig praksis hos borgere, virksomheder og kommuner.

Eftermiddagen forløber med fem paralelle sessioner med hver sit tema, hvor deltagerne har mulighed for at diskutere og udveksle ideer og erfaringer. Temaerne for sessionerne er offentlig-private og tværfaglige samarbejder, grøn vækst i lokalsamfundet, grøn mobilitet og økologisk mad.

Konference i samarbejdets tegn

Efterårskonferencen bliver afholdt kort efter, at Green Cities’ seks medlemskommuner forventes at underskrive en ny samarbejdsaftale. Den nye aftale er med til at sætte samarbejde og fornyelse højt på konferencens dagsorden.

- At finde nye løsninger på klimaudfordringerne kræver samarbejde på tværs af offentlige og private virkosmheder og på tværs af faggrænser. Derfor inviterer vi også kommunernes samarbejdspartnere i organisationer og virksomheder til at tage del i konferencen og idéudviklingen, siger Lene Bjerg Kristensen.

Seks kommuner med i Green Cities

Green Cities består af kommunerne Albertslund, Allerød, Ballerup, Herning, Kolding og København. Medlemskommuner har netop underskrevet en ny samarbejdsaftale, der forpligter dem til at arbejde hen imod en række fælles ambitiøse miljømål.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: