Kommissionen isoleret i et EU imod GMO

GMO – Kommissionen må forstå og respektere at den har tabt og at den står isoleret over for markante flertal blandt de europæiske borgere, mener Margrete Auken.

Margrete Auken opfordrer Kommissionen til at erkende, at slaget er tabt.

EU’s udenrigsministre stemte i dag om et forslag om at tillade dyrkning af GMO-majs. Resultatet er, at et flertal af de europæiske regeringer er imod at tillade GMO. Alligevel lykkedes det ikke at mønstre det nødvendige kvalificerede flertal blandt regeringerne.

Margrete Auken, medlem af Europa-Parlamentet for SF og stedfortræder i landbrugsudvalget og miljøudvalget, finder situationen utålelig og beder Europa-Kommissionen om at respektere flertallets afvisning af GMO.

Klart flertal imod
- Der tegner sig et meget klart flertal både blandt de europæiske folkevalgte og regeringerne imod at tillade dyrkning af genmodificeret majs i EU. Europa-Kommissionen bør nu indse, at den ikke har demokratisk mandat til at fortsætte sin iver efter at slippe GMO løs i Europa, siger Margrete Auken

Hun kræver, at Kommissionen trækker forslaget tilbage.

- Der er ikke foretaget en fyldestgørende risikovurdering af denne GMO-majs, som agroindustrien med Kommissionens velsignelse nu vil lukke ud af laboratoriet og derved gamble med både sundheden og biodiversiteten, siger Auken.

- Kommissionen må forstå og respektere at den har tabt, og at den står isoleret over for markante flertal blandt de europæiske borgere. Det viser afstemningen i Europa-Parlamentet og blandt regeringerne, og EU-domstolen har for nylig dømt en anden GMO, en kartoffel, ude. Der er bred enighed om at stoppe den agrokemiske lobbys heftige GMO-maseri, siger Margrete Auken.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: