Kød er en ineffektiv proteinkilde

MAD – Produktionen af soja forårsager skovrydning og har fatale konsekvenser for lokalbefolkningen i Sydamerika. Efterspørgslen på soja stiger i takt med at kødproduktionen stiger. Men vi kan faktisk selv gøre en forskel i dagligdagen: Det er nemlig mere effektivt, hvis den enkelte i højere grad dækkede vores proteinindtag med planteproteiner.

Sojaen forårsager skovfældning i Argentina og har fatale konsekvenser for lokalbefolkningen. Foto: Jim Wickens, Ecostorm via Mighty Earth

Af Nikolai Lang, kommunikationschef, Verdens Skove

I takt med befolkningstilvækst og en voksende middelklasse stiger efterspørgslen på kød og kødprodukter. Derfor stiger efterspørgslen også på soja til dyrefoder i hele verden.

I Danmark importerer vi store mængder soja primært fra Sydamerika, til at fodre vores produktionsdyr med. De danske dyr har således optaget jord i både Danmark og i Sydamerika.

Produktionen af kød lægger beslag på store arealer af jord, da de indtager store mængder foder. I Danmark er 61 procent af landet dækket af landbrug. 80 procent af dette areal bliver brugt til kødproduktionen.

Enorm import af soja
- Trods dette producerer vi ikke selv foder nok til alle vores produktionsdyr. Derfor importerede vi i Danmark i 2016 1,7 millioner ton soja som primært kommer fra Argentina og Paraguay, fortæller Gry Bossen, kampagnechef i Verdens Skove.

- Den importerede soja har alene i Sydamerika optaget arealer på størrelse med Sjælland og Falster. Den danske produktion af kød optager således enorme landarealer både i Danmark og i udlandet.

Faktisk indtager dyrene meget mere foder end den mængde kød, der kommer ud af produktionen. Det varierer mellem dyrene, men køer indtager langt mere foder per produceret kilo kød end andre dyr:

Tallene er:

  • 7 kg planteafgrøde til 1 kg oksekød
  • 4 kg planteafgrøde til 1 kg svinekød
  • 2 kg planteafgrøde til 1 kg fjerkræ
  • 2,6 kg planteafgrøde til 1 kg æg

Det vil sige, at produktionen af kød optager enormt meget plads.

- Det er et af de elementer, der gør vores indtag af kød til et problem. For jo flere planter der skal til at mætte dyrene, jo større areal skal der bruges til at dyrke dem, og jo mere belaster vi klodens ressourcer, siger Gry Bossen.

Men med vores proteinindtag kan vi selv gøre en stor forskel, understreger hun.

- Det vil faktisk være mere effektivt, hvis vi mennesker indtager vores proteiner direkte fra planteproteiner i stedet for via kød. forklarer Gry Bossen.

- For hvis vi indtog flere proteiner via planteproteiner, så ville vi ikke skulle bruge så store arealer til at producere samme mængde protein.

Danmarks svineproduktion belaster regnskoven
Danmark er EUs suverænt største svineproducent, når man ser på landets størrelse og indbyggertal. Vi har i Danmark 2,2 svin per indbygger, mens Holland har 0,7 svin per indbygger. Gennemsnittet i Europa er på 0,29 per indbygger.

Med 4500 tons produceret svinekød om dagen er Danmark den 10. største producent i verden. Gry Bossen understreger at det især eksporten, der er problemet og forklarer. at langt det meste af den producerede svinekød -faktisk 90 procent af det, eksporteres hvert år.

- På trods af at vi bruger 80% af vores landbrugsareal på dyreproduktionen producerer vi stadig ikke foder nok selv og må altså importerer store mængder soja, for at fodre alle vores svin, fortæller Gry Bossen.

- Dyrefoderet beslaglægger altså store arealer både i Danmark og i udlandet og har derfor et massivt aftryk på planeten og på klimaet.

Dansk Landbrug importerer problematisk soja
Danmark importerer soja fra områder i Argentina, hvor den har forårsaget skovfældning og med fatale konsekvenser for lokalbefolkningen. Dansk landbrug bør derfor sikre sig, at dets import af soja ikke er skyld i skovrydning i Sydamerika, ligesom  det selvfølgelig ikke skal have fatale konsekvenser for de lokale folk.

Skriv under her og bed landbrugsindustrien om at tage ansvar for deres import af soja.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: