Dansk kød rydder regnskov i Sydamerika

LANDBRUG – Kød fra danske svin, kyllinger og kvæg resulterer i skovfældning i Sydamerika. Det sker for at få jord nok til at dyrke soja, som importeres i store mængder for at blive brugt som foder i den danske kødindustri.

Danmark importerer soja fra et areal svarende til et areal på størrelse med Sjælland og Falster. Grafik: Verdens Skove

Den danske kødindustri er igen kommet i søgelyset fordi landbruget importerer store mængder soja, der er produceret i områder, hvor de tropiske skove er under pres. Det viser en ny rapport fra Verdens Skove.

Ifølge rapporten bliver store skovområder i Argentina ulovligt ryddet for at give plads til dyrkningen af sojabønner, og det har store konsekvenser for den lokale natur og den lokale befolkning.

Gry Bossen, kampagnekoordinator i Verdens Skove, kalder det for en »katastrofe«.

- Det er en katastrofal udvikling. Den ulovlige skovhugst tærer på værdifulde naturområder som indeholder uvurderlig biodiversitet og har stor betydning for det globale og lokale klima, siger hun.

Sojaproduktionen stiger kraftigt
Sojaproduktionen stiger kraftigt, fordi efterspørgslen på kød stiger. Sojaproduktionen beslaglægger enorme mængder landbrugsjord på verdensplan. Især i Argentina, Brasilien og Paraguay, hvor produktionen nu fylder over 56 millioner hektar i de tre lande. Det er et område større end Frankrig.

Verdens Skoves rapport beskriver sojaplantagernes konsekvenserne for naturen og for de lokale og oprindelige folk.

- Sojaplantagerne bliver ofte anlagt som store monokulturer, altså ensformige marker med brug af en masse kemikalier og sprøjtemidler, uden hensyntagen til den lokale befolkning og dyrelivet, fortæller Gry Bossen.

Ifølge hende bliver de lokale bliver fortrængt fra deres jord og jagtmarker, og Andre gange bliver deres hjem oversprøjtet med glyfosat fra de flyvere, der sprøjter markerne. Det er enormt giftigt og har store konsekvenser for deres helbred.

DLG og Danish Agro importerede 1,6 millioner tons soja
I 2016 importerede danske virksomheder som DLG og Danish Agro 1,6 mio. tons soja. Det er 0,7% af den globale sojaproduktion. Den dansk importerede soja kommer primært fra Argentina, Tyskland og Paraguay. Tyskland producerer ikke selv soja i så store mængder, men importerer isærfra Brasilien og Argentina.

- Størstedelen af den soja vi importerer i Danmark, stammer altså fra Argentina, Paraguay og Brasilien, hvor skovene forsvinder på grund af netop sojadyrkning, forklarer Gry Bossen.

Verdens Skove har i forbindelse med den nye rapport forsøgt at få det fulde overblik over den danske sojaimport, men de danske importører har ikke været samarbejdsvillige.

- Trods gentagne henvendelser vil de største danske sojaimportører ikke svare på, præcis hvor de henter deres soja fra. Men eftersom vi ved, at Danmark primært importerer fra Argentina, Brasilien og Paraguay, så er det Verdens Skoves vurdering, at den soja vi importerer med stor sandsynlighed har skovrydning og overtrædelse af oprindelige og lokale folks rettigheder med i bagagen, siger hun.

Danske importører har et forklaringsproblem
Verdens Skove mener derfor, at de danske importører har et forklaringsproblem:

- Så længe de danske importører ikke ved, hvor deres soja kommer fra, har de heller ikke mulighed for at sikre sig, at sojaen ikke har kostet uvurderlig natur og menneskers helbred. Det er ikke acceptabelt, understreger Gry Bossen.

Verdens Skove blev stiftet som Regnskovsgruppen Nepenthes i 1982 og er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det sker i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med samarbejdspartnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia forsvarer Verdens Skove regnskoven og hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme for at sikre en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

Download rapporten
Verdens Skove: Den danske Sojaimports mørke skygge

Store arealer med skov ryddes i Argentina for at frigøre areal til nye sojamarker. Sojaplanten indeholder værdifuldt protein og anvendes som proteinfoder til danske svin, kyllinger og kvæg. Foto: Jim Wickens, Ecostorm via Mighty Earth

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: