Klimavenlig transport i 2050 kræver hurtig handling

Flere elbiler og mere effektiv transport kan mindske udledningen fra transportsektoren. Foto: Colourbox

TRANSPORT – Omstilling til en klimavenlig transportsektor i Danmark kræver langsigtet plan for introduktion af nye teknologier og virkemidler, som reducerer mængden af transport.

En hurtig indfasning af el-baserede køretøjer er nøglen til at omstille Danmarks transportsektor i en mere klimavenlig retning, mens transportreducerende virkemidler kan blive afgørende, hvis indfasningen går langsomt. Det viser CONCITO-rapporten Klimascenarier for transportsektoren.

- Når transportsektoren skal omstilles til lavemission, har vi to typer af virkemidler: At indfase de mindst CO2-udledende teknologier så hurtigt som muligt og at effektivisere og begrænse efterspørgslen efter transport. Hvordan de skal anvendes vil afhænge af, hvilke teknologier, der kommer på markedet hvornår. Derfor er der behov for en langsigtet dansk plan for omstilling af transportsektoren med konkrete delmål og initiativer, som løbende monitoreres og følges op med nye styringsmidler, hvis ikke de fastlagte delmål opfyldes, lyder anbefalingen fra chefkonsulent i CONCITO, Susanne Krawack.

Langt flere elbiler allerede i 2015
CONCITOs modelberegninger viser, at en hurtig indfasning af el i transportsektoren kombineret med introduktion af 2. generations biobrændstoffer og brint vil reducere CO2-udledningen med godt 70 procent i 2050 i forhold til en situation uden yderligere tiltag. Dette scenarie kræver imidlertid, at elbilernes andel af nybilssalget skal op på 10 procent i 2015, 50 procent i 2030 og 85 procent i 2050 og de øvrige brændstoffer også introduceres hurtigt.

Det mindre ambitiøse scenarie med en langsommere og mindre udbredelse af eldrevne køretøjer vil kun reducere udledningen med godt 25 procent i 2o50 i forhold til i dag. I en sådan situation kan det være aktuelt at benytte en række transportreducerende virkemidler såsom kørselsafgifter og brændstofafgifter, der i den situation vil få stor effekt.

- Hvis klimavenlige teknologier kommer på markedet hurtigt, er der ikke markant behov for at reducere efterspørgslen på f.eks. privatbilisme gennem trafikale virkemidler, da de nye drivmidler vil give tilstrækkelig CO2-reduktion. Hvis teknologiudbredelsen derimod går langsomt, kan det være nødvendigt med trafikale virkemidler for at sikre en markant reduktion af transportsektorens CO2-udledning, påpeger Susanne Krawack.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: