Klimavenlig økologi, tak

KLIMA – Økologerne kan blive selvforsynende med energi og skære ned på udslippet af drivhusgasser.

Det er muligt for økologiske landmænd at skære ned på udslippet af drivhusgasser ved at spare el og satse på vedvarende energi. Foto: Ulla Skovsbøl

Energibesparelser i stald og mark, biogas, sol og vind kan i løbet af en årrække gøre det økologiske landbrug selvforsynende med energi.

En målrettet indsats vil samtidig skære ned på landbrugets store udslip af metan, CO2 og andre drivhusgasser, som i løbet af dette århundrede drastisk vil forandre livsbetingelserne overalt på kloden, hvis vi ikke lægger kursen om.

- Landbruget alene tegner sig for 25-30 pct. af den samlede udledning af drivhusgasser. Specielt husdyrproduktionen og det voksende kødforbrug trækker i den forkerte retning og påvirker klimaet, siger forskningsprofessor Jørgen E. Olesen, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum.

Få fremskridt
I princippet vil de økologiske landmænd gerne bidrage til et klimaneutralt landbrug og skære ned på energiforbruget.

Faktisk har det siden økologiens spæde barndom i 1960’erne været et af de bærende principper at reducere forbruget af fossile brændstoffer. Men et er teori – et andet praksis. Og i praksis er økologiens landvindinger på netop dette område til at overskue.

LÆS OGSÅ: Varm luft eller kolde fakta

Alt tyder dog på, at netop energi-spørgsmålet kan blive et af de store pejlemærker for økologerne, når de på næste måneds generalforsamling i Økologisk Landsforening skal diskutere emnet og beslutte, om det skal udpeges som et særligt fokusområde i det kommende år.

Biogas en oplagt mulighed
Ifølge Uffe Jørgensen er økologerne allerede et godt skridt på vejen. Han er seniorsker ved Institut for Jordbrugsforskning og Miljø på Forskningscenter Foulum og skal holde oplæg på generalforsamlingen.

- De eksisterende økologiske bedrifter er energieffektive, fordi de ikke anvender handelsgødning, men det er muligt at nå langt længere.

- Det økologiske landbrug kan blive selvforsynende med energi ved bl.a. at satse på sol og vind og biomasse. Helt konkret vil jeg især pege på biogas. Det er en teknologi og energikilde, der passer godt til det økologiske landbrug. Den er decentral og fungerer samtidigt som en næringsstofbank. Biogas giver også mulighed for at hente næringsstoffer uden for bedriften, som ellers ville gå tabt. F.eks. ved at pleje og høste enge og andre naturarealer, foreslår Uffe Jørgensen.

I et biogasanlæg kan man fange den metan, som ellers bare ville slippe ud og bidrage til drivhuseffekten med en virkning, der er 22 gange stærkere end CO2. Det betyder, at biogas fremstillet af husdyrgødning har en fantastisk god drivhusgas-balance.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: