Klimaplan skal løfte kollektive transport

KLIMAPLAN – Regeringens idekatalog indeholder både skidt og kanel. Men alt i alt er det et godt Forhandlingsgrundlag, mener Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen. Hun efterlyser dog et større fokus på den kollektive transport.

Den kollektive transport skal gøres bedre og billigere, mener Enhedslisten. /Foto: Chili/Jens Hasse

- Vi er glade for, at regeringen endelig indkalder til forhandlinger om en ambitiøs klimaplan, som kan sikre, at vi indfrier vores fælles målsætning om at nå en CO2-reduktion på 40 procent i 2020.

- Regeringens idekatalog indeholder både skidt og kanel. Men alt i alt er det et godt forhandlingsgrundlag. Vi vil selvfølgelig tage yderligere forslag med til forhandlingsbordet og vi ser frem til at indlede forhandlingerne.

Især det manglende fokus på den kollektive transport er et af kritikpunkterne fra Enhedslistens politiske ordfører, som til de kommende forhandlinger vil stille krav om en styrkelse af den kollektive transport.

Flere skal vælge kollektiv transport
- Hvis vi som samfund skal udlede mindre CO2, er det helt nødvendigt, at flere vælger den kollektive transport frem for bilen. Det forudsætter, at bus, tog, metro og letbane bliver både billigere og bedre. For mange mennesker er den kollektive transport ikke en reel mulighed i dag. Både fordi det er dyrt og fordi systemet ikke fungerer godt nok.

Ved energiforliget var fokus at sænke CO2-forbruget i energisektoren. Her betalte især el- og varmeforbrugerne en stor del af regningen. Med klimaplanen er målet at reducere CO2 udledningen i transportsektoren og landbruget.

- Vores udgangspunkt er, at forurenerne skal være med til at betale. I energiaftalen var vi som el- og varmeforbrugere med til at betale en stor del af regningen. Derfor er det helt fair af landbruget, bilisterne og transportsektoren også betaler for nedbringe den CO2 de udleder, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: