Klimaekspert: Reducér dyreholdet og tag lavbundsjorde ud af drift

LANDBRUG – Professor: Ambitiøs CO2-reduktion i landbruget kræver, at vi skærer markant i Danmarks rekordstore dyrehold og animalske produktion. Dyreholdet tegner sig for 60 procent af landbrugets CO2-udledning.

Landbrugets CO2-udledning stammer især fra den animalske produktion og kan kun begrænses til et vist niveau, hvis ikke man vil sløjfe husdyrene i dansk landbrug, siger Jørgen E. Olesen.

- Hvis vi for alvor skal nedsætte CO2-udledningen fra landbruget, skal vi reducere kvægbestanden og holde op med at dyrke samtlige kulstofrige lavbundsjorder i Danmark. Alt andet er blot småtterier.

Så kontant siger Jørgen E. Olesen, der er professor i landbrug og klimaforandringer ved Aarhus Universitet til netmediet Ing.dk.

Ifølge ham udgør landbrugets CO2-udledning i alt 10,5 millioner ton CO2-ækvivalenter (CO2e). Heraf står dyreholdet for cirka 60 procent.

Meldingen kommer umiddelbart før regeringen her til formiddag offentliggør sin længe ventede klimapolitik.

Jørgen E. Olesen er en af forfatterne til en ny rapport fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug under Aarhus Universitet, som peger på fem virkemidler, landbruget kan anvende for at nedbringe CO2-udledningen:

  • Ændret fodring af kvæg og opdræt med kraftfoder, fedt og let fordøjeligt grovfoder
  • Biogas, med og uden hyppig udslusning af gylle til lager eller køling af gylle i stalden
  • Forsuring af gylle i stalden
  • Tilsætning af nitrifikationshæmmere til kunstgødning og husdyrgødning
  • Udtagning af organogene jorder med eller uden ophør af dræning. (Braklægning af enge og andre lavbundsjorde).

Jørgen E. Olesen imidlertid, at de virkemidler, der opstilles i rapporten kun har en begrænset effekt.

- Sådanne virkemidler kan kun reducere udledningen til et vist niveau, for CO2-udledningen i landbruget er en direkte konsekvens af, at vi overhovedet opdyrker landbrugsjorden og holder kvæg. Og udledningen vil komme uanset, om landbruget er drevet økologisk eller konventionelt, siger han ifølge ing.dk.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: