Kemiske midler mærkes forkert viser kontrol

Myndighederne har fundet stærkt ætsende rengøringsmidler uden korrekt faremærkning hos mere end hver fjerde kemikalievirksomhed. Miljøminister Ida Auken varsler flere kontroller for at komme problemet til livs.

Ætsende toiletrens og kalkfjerner var nogle af de forkert mærkede produkter, Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fandt, da de i 2011 og 2012 var på kontrol hos udvalgte virksomheder for at se, om de havde faremærket bestemte produkter korrekt. De besøgte virksomheder fremstiller blandt andet maling, rengøringsprodukter og affedtningsmidler primært til brug i andre virksomheder.

- Det er alvorligt, at virksomhederne ikke mærker produkterne som ætsende. De mennesker, der arbejder med midlerne har ikke en chance for at tage højde for faren, så de kan tage sikkerhedsbriller eller handsker på for at beskytte sig. Dermed risikerer de alvorlige skader på huden eller i værste tilfælde at miste synet, siger miljøminister Ida Auken.

De fundne rengøringsmidler var ikke mærket som ætsende, selv om pH-værdien i produkterne er ekstrem høj eller lav og dermed kan give alvorlige ætsningsskader på hud, i øjne og i svælget. Hos seks ud af de 20 virksomheder fandt Kemikalieinspektionen et eller flere produkter med ekstrem pH-værdi.

Virksomheder kendte ikke regler
Mange af virksomhederne var ikke klar over reglen om, at produkter med ekstreme pH-værdier som udgangspunkt skal mærkes som ætsende. I stedet har de mærket produkterne som lokalirriterende, hvilket vil sige, at de kan give irritationer som rødme og kløe, der forsvinder igen.

De seks virksomheder fik en indskærpelse om, at produkterne var ulovlige, og de ikke længere måtte sælge dem. Samtidig blev der varslet påbud, og de ætsende produkter er nu blevet trukket tilbage eller mærket korrekt.

Kontrol i detailhandlen
Fundet af flere produkter med ekstrem pH-værdi giver nu anledning til flere kontroller:

- Det er vigtigt, at vi får sat fokus på korrekt mærkning af produkter med ekstrem pH-
værdi. Jeg har derfor bedt Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion om at styrke kontrollen med, at de stærkt ætsende rengøringsmidler i detailhandlen også er mærket korrekt, så danskerne trygt kan stole på de oplysninger, der er på emballagen, siger miljøminister Ida Auken.

På baggrund af de mange sager har Miljøstyrelsen offentliggjort et faktaark om produkter med ekstrem pH-værdi på mst.dk

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: