Kemisk cocktail kan give dig kræft

FARLIG KEMI – Den såkaldte cocktaileffekt øger risikoen for kræft, viser ny forskning. ‘Interessant og skræmmende’, siger adjunkt Kristian Syberg. Det betyder, at grænseværdien for kemikalier, der blandt andet findes i fødevarer, fastsættes på et fejlagtigt grundlag.

Grænseværdierne for kemikalier i blandt andet fødevarer fastsættes på et forkert grundlag. Grænseværdierne tager ikke højde for cocktaileffekten. Foto: Colourbox

Når man lovgiver om grænseværdier for kemikalier, overser man, at cocktaileffekten øger risikoen for kræft. Det påpeger adjunkt i Miljørisiko Kristian Syberg fra Roskilde Universitet i forbindelse med et nyt forskningsresultat, der viser, at cocktaileffekten også gælder for potentielt kræftfremkaldende stoffer.

Kristian Syberg: Hvis man ikke tager højde for blandingseffekterne, så undervurderer man giftigheden.

- Hvor man tidligere har fokuseret meget på de hormonforstyrrende stoffer i forbindelse med blandingseffekter, har vores forsøg nu vist, at cocktaileffekten også træder i kraft, når vi måler på effekter, der øger risikoen for at få kræft, og det er nyt, siger Kristian Syberg.

Cocktail-effekten er en betegnelse for den samlede virkning af alle de stoffer, vi udsættes for. Ved traditionel risikovurdering og regulering af kemikalier vurderes hvert stof enkeltvist, men i de senere år er man blevet opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt. Når kemikalierne blandes, kan de nemlig være mere giftige end den umiddelbare sum af stoffernes giftighed.

Ødelægger kroppens DNA
Forskerne fra RUC har undersøgt tre stoffer, der har genotoksiske effekter; dvs. at de kan ødelægge DNA’et i kroppens celler, og det er et potentielt forstadie til kræft.

- Vore studie viser, at hvis man ikke tager højde for blandingseffekterne, så undervurderer man giftigheden – og så fastsætter man grænseværdien på et forkert grundlag. Dette er vigtigt, da man i EU i øjeblikket diskuterer, om man kan lave generelle grænseværdier for genotoksiske stoffer, udelukkende baseret på studier af enkeltstoffer, siger Kristian Syberg.

De tre stoffer, forskerne har testet, er to slags pesticider og stoffet akrylamid, som bliver brugt i industrien for eksempel i spildevandsbehandling og papirproduktion, men som også udvikles naturligt i visse stivelsesholdige produkter som for eksempel kartofler, når de opvarmes til over 120 grader.

- Hvis man spiser chips, som jo har været opvarmet til over 120 grader under produktionen, eller hvis man spiser ovnbagte bagekartofler bagt ved over 120 grader, så indtager man akrylamid, som man godt i forvejen ved er et meget kræftfremkaldende stof. Det nye er, at hvis et stof som for eksempel akrylamid blandes med andre genotoksiske stoffer, så øges giftigheden markant, forklarer Kristian Syberg.

Gælder formentlig også dagen efter
Ifølge ham gælder det formentlig  også, selvom man først indtager et af de andre stoffer dagen efter.

- For eksempel ved at tage cyklen på arbejde og derved indånde bilos: Blandingseffekten kan også ske inde i kroppen, som kan ophobe stofferne, siger Kristian Syberg.

Forsøget er et såkaldt eksemplarisk studie. Det betyder, at de resultater, forskerne har set, muligvis også gør sig gældende i forbindelse med andre kemikalier. Det vil de nu vil undersøge nærmere.

Interessant og skræmmende
Kristian Syberg er ikke i tvivl om væsentligheden af det nye fund:

- Det er rigtig interessant, eller skræmmende – alt efter hvilken vinkel, man lægger på det. For det viser, at cocktaileffekten er vigtig for andre typer af kemikalier end de hormonforstyrrende stoffer, samt at der er en markant undervurdering af kemikaliernes giftighed, hvis man ikke tager højde for blandingseffekter, siger han.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: