Kemi-landbruget skal blive en historisk parentes

ØKOLOGI – Alternativet vil reducere det nuværende sprøjte-landbrug til en historisk parentes. Med 37 konkrete forslag i et nyt landbrugsudspil skitserer Alternativet vejen til fremtidens landbrug, der skal være 100 procent økologisk.

Alternativet: Tænk hvis sprøjtelandbruget blev til en historisk parantes. Foto: Colourbox

Ifølge et nyt landbrugsudspil fra Alternativet plages landbruget i dag af tre dybe kriser: En økonomisk, en miljømæssig og en social krise. Dels har erhvervet opbygget en gæld på over 300 milliarder kroner, dels udgør det sprøjtegift-afhængige landbrug en trussel mod vores natur og vores rene drikkevand og dels er befolkningen i dag mere end nogensinde distanceret fra erhvervet, ligesom mange landmænd efterhånden oplever det som et ensomt erhverv.

Det ønsker Alternativet at lave om på med udspillet »Bæredygtigt Landbrug«, der lægger op til en økologisk revolution af dansk landbrug og som sigter mod at skabe et erhverv, der giver plusser på både den økonomiske, den miljømæssige og sociale bundlinje.

- Landbruget har brug for en økologisk revolution, hvis det igen skal bidrage til Danmark, til vores økonomi, til vores natur, miljø og klima og skabe stolthed for alle de, der er beskæftiget med at forvalte den fælles arv, som vores jord er, , siger politisk leder Uffe Elbæk.

- Landbruget er, i kraft af at det optager over halvdelen af Danmarks areal, det erhverv, der mere end noget andet former Danmark, og derfor har vi en fælles forpligtelse til at sikre, at det er bæredygtigt, siger Uffe Elbæk.

Vil tage begrebet bæredygtighed tilbage
Udspillet har taget navn efter en kontroversiel landbrugsorganisation, og det er ikke tilfældigt. Alternativet vil tage begrebet bæredygtighed tilbage fra de, som har forsøgt at kapre det.

Blandt de 37 konkrete forslag i udspillet er en øget afgift på pesticider, indtil de helt forbydes, krav om at landbruget selv skal betale, når drikkevandsboringer ødelægges af sprøjtegift, statsgaranterede lån til førstegangskøbere, der vil omlægge til økologisk drift, skrappere krav til økologimærket, krav om indkøb af økologi i det offentlige og en mindre husdyrproduktion i dansk landbrug.

- De senere år har vist, at økologisk drift ikke bare er godt for natur og miljø, men også giver langt mere mening økonomisk for landmændene og samfundet. Efterspørgslen på økologi er tårnhøj og rekordmange landmænd omlægger. Den udvikling skal vi skubbe på, for det øvrige landbrug er på gal vej, hvor dyrevelfærden er i bund og udpiningen af jorden og forureningen af vores vandmiljø er uacceptabel, siger partiets landbrugsordfører Christian Poll.

Landbrugets massive klimapåvirkning
Alternativets udspil adresserer også landbrugets massive negative klimapåvirkning. Derfor foreslår Alternativet blandt andet, at klimapåvirkningen skal opgøres på bedriftsniveau, en udfasning af brug af fossile brændsler i landbruget inden 2030, at der indføres spis-grønt-dage i offentlige institutioner, ligesom fødevarer skal pålægges en afgift, der afspejler produktionens klimabelastning – startende med en kødafgift.

- Landbrugets klimaaftryk er en bombe under den grønne omstilling af Danmark. Indtil videre synes regeringen indstillet på at give landbruget en fribillet frem til 2030, men jo længere tid man venter med at skabe et klimavenligt landbrug, jo dyrere bliver det for erhvervet. Så vi forsøger faktisk bare at hjælpe landbruget, selvom det måske ikke bliver opfattet sådan, siger Rasmus Nordqvist, der er partiets klimaordfører.

Endelig lægger Alternativets udspil også op til nytænkning i landbruget med ny fokus på insekter, tang og andre nicher med potentiale. Blandt andet foreslår Alternativet, at der etableres en insekt-taskforce, som kan fremme produktion af insekter, mere støtte til hampproduktion og udvikling af det økologiske blå landbrug, altså produktion og høst af eksempelvis tang, alger, vandmænd og muslinger.

Tænk globalt handl lokalt
Alternativet ønsker også flere små, innovative landbrug, vil give støtte til  besøgslandbrug og højskolelandbrug og opfordrer til, at man støtter op om lokale kooperativer og andelssupermarkeder.

»Lav gademarkeder med lokale varer, indgå i fællesskaber om fødevarer og spis sammen. Brug hinanden og tænk kreativt. Landbruget til et centralt omdrejningspunkt for livet i landdistrikterne. Landbruget skal uddanne om vejen fra jord til bord, om økologi og give grønt liv i byerne«, hedder det i udspillet.

Udspillet »Bæredygtigt Landbrug« er udviklet gennem politiske laboratorier og faglige laboratorier med input fra en bred vifte af interessenter i dansk landbrug. Blandt andet Dyrenes Beskyttelse, Økologisk Landsforening, Klimarådet, Landbrug & Fødevarer, Det Økologiske Råd, Kødfri Mandag, Københavns Universitet, Sveriges Landbrugs Universitet,  Danmarks Naturfredningsforening og enkelte landmænd.

Du kan læse og downloade hele udspillet fra Alternativer her.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: