Jyderup Højskole vil give de unge lyst til at flytte på landet

LANDBRUG – Få et reality-tjek. Jyderup Højskole vil med kurset »Det lille jordbrug« bringe de unge tilbage til landet og de små alsidige landbrug.

Sandra Villumsen er medejer af et lille mosteri og bliver en af praktikværterne.

Drømmer du om at flytte på landet, dyrke dine egne grønsager og have høns og grise i baghaven, så er et nyt højskolekursus på Jyderup Højskole måske noget for dig.

Kurset begynder 4. marts, slutter til august og og henvender sig til alle unge, der gerne vil afprøve, om livet på landet på et mindre jordbrug er noget for dem, fortæller Nanna Brendholdt Thomsen, der er lærer og projektudvikler på Jyderup Højskole.

- Vi hører om rigtig mange unge især fra byerne, der gerne vil prøve kræfter med livet på landet og har lyst til at dyrke et mindre jordbrug, men mangler praktiske kundskaber, viden og erfaring. Kom med på vores højskolefkursus og få et reality-tjek, opfordrer hun.

Jyderup Højskole vil gerne være med til at sætte skub i en ny udflytningsbølge ligesom i 1970´erne, da mange unge flyttede på landet, etablerede sig i kollektiver og andre fællesskaber og begyndte at eksperimentere med nye dyrkningsformer og produktioner.

Ambitionen er i hvert fald, at højskolekurset skal klæde de unge på, så de tør vove springet og finde tilbage til landbrugsrødderne.

En uge på højskole og fire uger på et jordbrug
Nanna Brendholdt Thomsen har sammen med viceforstander Nana Gerstrøm Alsted og Sandra Villumsen udviklet kurset i samarbejde med Praktisk Økologi, Frie Bønder – Levende Land og Frøsamlerne.

På forhånd har skolen allieret sig med en række praktikværter på mindre jordbrug, og højskolekurset, der strækker sig over fem måneder veksler mellem en uge på højskole med teoretisk undervisning og diskussion og fire uger i praktik på et jordbrug, hvor eleverne får lejlighed til arbejde med i hverdagen og på den måde tilegne sig en række praktiske færdigheder.

Nanna Brendholdt Thomsen er lærer på Jyderup Højskole og har været med til at udvikle »Det lille jordbrug«.

Nanna Brendholdt Thomsen er uddannet i geografi og internationale udviklingsstudier og har tidligere arbejdet i Latinamerika blandt oprindelige folk. Hun har også været formand for Verdens Skove og undervist på Krogerup Højskole.

- Jeg er blandt andet inspireret af det, jeg har oplevet i Latinamerika, hvor mange lever langt tættere på naturen, end vi gør i Danmark. Samtidig er vi inspireret af husmandsbevægelsen og de små alsidige landbrug, som fungerede som bæredygtige enheder indtil for få årtier siden. Højskolen er en oplagt platform for at ruste folk til et liv på landet, mener hun.

Højskoleopholdet på Jyderup Højskole vil give dig en historisk og filosofisk baggrund for at forstå landbrugets udvikling i Danmark. Samtidig får du en introduktion til den faglige viden, der skal til for at forvalte vores natur, ressourcer og liv, lover højskolen.

Under 10.000 landbrug tilbage
I dag er der ikke mange små landbrug tilbage, og det er de færreste unge, der har lyst til at gældsætte sig for at købe et landbrug til 20-40 millioner kroner.

Sidste år dykkede antallet af heltidsbedrifter (defineret som bedrifter med mindst en arbejdsplads) for første gang til under 10.000, fordi de små bliver opkøbt. De fleste af de store industri-landbrug har specialiseret sig og producerer slagtesvin, mælk, mink eller kornafgrøder.

Læs mere om højskolekurset her.

En økologisk grønsagsmark. På kurset får man konkrete færdigheder om, hvordan man dyrker jorden og passer dyr. Også økonomi, finansiering og almen dannelse om livet på landet er med på skemaet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: