Insekter reagerer på klimaforandringer

Sommerfugle og guldsmede reagerer på de globale klimaforandringer. Foto: CC BY flickr@boetter

KLIMA – Forskerne har for første gang påvist et direkte link mellem klimaet, insekternes farve og deres levesteder for to store grupper af insekter.

Sommerfugle og guldsmede med lyse farver klarer sig bedre i Sydeuropas varme klima end de mørke. Det giver dem en fordel, når klimaforandringer hæver temperaturen i Europa.
Ændringer blandt insekterne kan allerede spores hos guldsmede, viser et nyt studie fra bl.a. Københavns Universitet.

- Vi har fundet et tydeligt mønster for, hvordan sommerfugle og guldsmede er fordelt i Europa ved at undersøge deres farveskala, siger medforfatter og professor Carsten Rahbek fra Danmarks Grundforskningsfonds Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.

Flest lyse arter sydpå
Ifølge studiet, der er publiceret i Nature Communications, er der flest lyse arter sydpå i varmere klima og mørke arter nordpå i køligere klima.

- Desuden har vi vist, at lyst farvede guldsmede udgør et væsentligt større del af sammensætningen i dag, end de gjorde for bare et par årtier siden. De har altså draget fordel af, at klimaet er blevet varmere, fortæller Carsten Rabek.

Centeret på Københavns Universitet forsker i at beskrive og forklare globale mønstre i den biologiske variation. Det skal give en bedre fundamental forståelse for, hvorfor dyr og planter findes, hvor de gør, og hvordan deres udbredelse ændrer sig nu og i fremtiden, under globale forandringer som klimaforandringer.

Lyse insekter trives i varmen
Insekter har ligesom firben og slanger brug for solvarme for at få energi til at bevæge sig. Jo mørkere farve de har, jo mere sollys kan de udnytte. Derfor giver det mening at finde flere mørke insekter i køligere klima.

Alligevel var forskerne overraskede over at finde så tydeligt et farvemønster mellem nord- og sydlige arter, eftersom dyrenes farver også tjener en lang række andre formål som fx. camouflage. Det understreger, at behovet for varmeregulering er absolut dominerende for insekternes farveskala.

- For to af de store grupper af insekter har vi nu påvist et direkte link mellem klimaet, insekternes farve og hvor de lever henne, fortæller Carsten Rahbek

Videnskabeligt gennembrud
Sudiet er blevet udført ved hjælp af digital fotoanalyse af 473 forskellige arter af sommerfugle og guldsmede og information om deres levesteder. Rahbek betegner resultaterne som et gennembrud, for videnskaben mangler grundlæggende forklaringer på, hvorfor arter lever, hvor de gør.

Forskere har observeret store ændringer i Europas insektsamfund de sidste 20 år. For eksempel har flere middelhavsarter af guldsmede som fx Aeshna affinis, Crocothemis erythraea og Coenagrion scitulum udvidet deres nordlige levesteder til bl.a. Tyskland.

Samtidig er visse sommerfuglearter fra middelhavsområdet indvandret til Tyskland i løbet af de sidste 10 år og flytter sig stadig længere nordpå. Det gælder bl.a. Pieris mannii, som er beslægtet med de danske kålsommerfugle.

Dermed kommer studiet nærmere en forklaring på klimaets betydning for forandringer i arternes udbredelse.

Mørke insekter vil søge skygge
Resultaterne tegner også et billede af, at de mørke insekter i fremtiden vil finde nye levesteder eller opsøge områder med mere skygge. Det giver et bedre grundlag for fremadrettet at forudsige insekters reaktion på klimaforandringer, oplyser Carsten Rahbek.

- Den viden kan vi bruge, når vi tilrettelægger indsatsen for arter i en verden under forandring, siger han.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: