Ingen vil betale for klima-tab og skader

KLIMA – Den foreløbige aftale-tekst ved klimaforhandlingerne i Paris giver intet håb til de fattigste lande, som vil blive hårdest ramt af de globale klimaændringer.

De fattige lande vil have kompensation for tab og ødelæggelse som følge af klimaforandringerne, men den foreløbige aftaletekst undgår dette centrale spørgsmål. Her er det fattige kvinder i Nepal, der samler brændei de uvejsomme bjergområder. Foto: Ulla Skovsbøl

- COP21 nærmer sig hastigt sin afslutning. Det nye udkast kunne godt være stærkere, men der er stadig en mulighed for at øge ambitionerne over tid. Nu tikker uret, og ministrene skal løse de sidste udeståender.

Det siger Tasneem Essop, lederen af WWF Verdensnaturfondens COP21-delegation.

- Det er afgørende, at vi nu er tættere på enighed om at opdatere landenes klimaplaner inden 2020, men den nuværende deadline i 2019 giver ikke landene ret lang tid til at foretage dette genbesøg. Det skal gerne være tidligere, mener han.

Tab og skader
- Det er et enormt problem, hvad angår afsnittet om ‘loss and damage’, altså de tab og skader, der opstår som følge af klimaforandringer. Det nuværende udkast giver intet håb til de mennesker, der i størst grad vil lide under klimaforandringerne,  påpeger Tasneem Essop.

- Forhandlingsteksten indeholder nu et mål om, at den globale temperaturstigning skal holdes et stykke under 2 grader, ligesom der også refereres til 1.5-gradermålet. Det er opmuntrende, fordi det signalerer en stærkere intention om at begrænse udledningen af CO2. Landene har dog stadig til gode at beskrive, hvor dan de vil nå de mål.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: