Ida Auken: Vadehavet skal være naturarv

NATUR – Miljøminister Ida Auken håber på opbakning til at ansøge UNESCO om at optage den danske del af Vadehavet på listen over steder i verden, der bærer jordens samlede naturarv.

I 1995 ønskede daværende miljøminister Svend Auken at få den danske del af Vadehavet optaget som verdensnaturarv.

Det afviste man dengang lokalt, men Miljøministeriet spørger nu de fire Vadehavskommuner i Esbjerg, Tønder, Fanø og Varde, om de i dag vil støtte op om at gøre den danske del af Vadehavet til verdensnaturarv.

- For mig er det helt centralt, at man lokalt bakker op om så prestigefyldt en udpegning. Jeg tror, tanken om så flot en udpegning har modnet sig de seneste knap 20 år. Vi har fået en velfungerende nationalpark i området, og jeg fornemmer, at holdningen til udpegningen er vendt, siger Ida Auken.

I dag er den del af Vadehavet, som ligger i Tyskland og Holland, udpeget som UNESCO verdensnaturarv. Imidlertid slutter udpegningen ved den danske grænse. Det er derfor ønsket at udvide området mod nord, så Danmarks del af Vadehavet også kan blive omfattet.

Stort potentiale i grøn økonomi
- Vadehavet har et stort potentiale i den grønne økonomi, som vi gerne vil skabe. Som en del af verdensnaturarven kan vi udvikle flere arbejdspladser i det grønne turismeerhverv, og vi kan bruge Vadehavet til at markedsføre Danmark som en grøn nation, der trods vores lille størrelse har store rigdomme, siger Ida Auken.

Området, som miljøministeren går efter, kan blive udpeget, er det område, som i dag udgør Vadehavets Natur- og Vildtreservat. Det vil sige hovedsageligt områderne uden for digerne. Den afgrænsning svarer nøje til udpegningerne i Tyskland og Holland. På den måde vil udpegningen blive ensartet i hele Vadehavsområdet.

Ingen nye reguleringer
Hvis UNESCO vælger at udpege den danske del af Vadehavet som verdensnaturarv, følger der i udpegningen ikke nye reguleringer af området med. UNESCO udpeger alene områder, der allerede er godt beskyttet og netop vildtreservatområdet har i dag den højeste grad af beskyttelse. En udpegning vil derfor alene være en udmærkelse af naturens unikke værdi.

Det er Kulturstyrelsen, som skal udarbejde ansøgningen til UNESCO om udpegningen. Ansøgningen skal sendes senest 1. februar 2013. Inden da skal ansøgningsmaterialet i offentlig høring.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: