Ida Auken: Eva Kjer fortsætter sin vildledning

GYLLEGATE – Miljø- og fødevareminster Eva Kjer Hansen beskylder nu direkte forskerne for at tage fejl, når de beregner effekten af regeringens landbrugspakke. Eva Kjer fortsætter blot sin vildledning, mener tidligere miljøminister Ida Auken.

Eva Kjer Hansen fortsætter med dagens pressemeddelelse sin vildledning, mener Ida Auken.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen forsætter sin vildledning om landbrugets kvælstofudledning ved at tale om vandplaner, når andre taler landbrugspakken og dens konsekvenser  og ved at regne faktorer ind i pakken, som ikke har noget med den at gøre.

Det siger tidligere miljøminister, den radikale miljø- og fødevareordfører Ida Auken, som langer hårdt ud efter Eva Kjer Hansen, der er ude i sit livs politiske stormvejr, efter at det kom frem, at regeringens ambitiøse landbrugspakke øger forureningen af vandmiljøet og ikke giver det grønne plus på bundlinjen, som Eva Kjer havde stillet i udsigt.

- Ministeren regner ting ind i pakken, der ikke har noget med den at gøre , siger Ida Auken, som tilføjer, at den såkaldte baseline ville være der ude i virkelighedens verden også i landbrugspakken.

- Ministeren vil ikke regne alt ind, selvom det er politiske vedtagelser med miljømæssige gevinster, som hun sløjfer med pakken som ekstra efterafgrøder og forbud mod sprøjtning og gødskning på paragraf 3 arealerne, skriver Ida Auken på facebook.

Baseline
- Det er rigtigt, at vi i vores regeringstid opererede med baseline i VANDPLANERNE. Det er ganske fornuftigt, når man sender vandplaner ind til EU, at man kan vise det samlede billede. Men det er ikke rigtigt, at vi brugte baseline til at dække over miljøbelastningen af politiske vedtagelser, sådan som ministeren gør omkring landbrugspakken. Og det er det, hele diskussionen går på, forklarer Ida Auken.

- Vi har nu i ugevis – siden forhandlingerne – forsøgt at få et retvisende billede af pakkens miljøkonsekvenser og få et billede af, hvad vi rent faktisk beslutter. Det regnskab har I ikke villet give os, lyder det fra Ida Auken.

Eva Kjer: Forskerne tager fejl
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen indkaldte for få timer siden til bressebriefing for at orientere journalisterne om beregningerne bag regerings landbrugspakke.

Tidligere på dagen påstod Eva Kjer Hansen, at »forskerne tager fejl«,  når forskere fra Københavns Universitet i et høringssvar sår tvivl om landbrugspakkens beregninger af kvælstoftabet som følge af regeringens lempelser over for landbruget.

- Hvis forskerne havde afleveret det her på universitetet, var de dumpet. De kritiserer mig for at fjerne noget, der aldrig har været indført. Samtidig bryder de med den regnemetode, der også blev anvendt under den forrige regering. Dengang mødte det mig bekendt aldrig kritik, siger Eva Kjer Hansen.

Pakken giver et grønt plus
Forskerne fremfører blandt andet, at Miljø- og Fødevareministeriet burde have medregnet, at et krav om 60.000 hektar efterafgrøder bliver fjernet, og at det planlagte gødskningsforbud på §3-arealer bliver rullet tilbage.

Begge dele nåede aldrig at blive indført, før regeringen trådte til, og derfor afviser miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen forskernes metode.

- Mit fokus har hele tiden været at sikre en pakke, der både er god for miljøet og landbruget. Fødevare- og landbrugspakken giver et grønt plus, og vi indfører en målrettet regulering af landbruget. Jeg har lagt alle beregningerne frem, og jeg tager nu en dialog med forskerne om dem, siger Eva Kjer Hansen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: