Hvor meget betalte DR for Hele Svineriet?

LANDBRUG – Hvor meget måtte DR betale for at få lov til at sende et timelangt skønmaleri af dansk svineindustri? Enhedslisten kræver svar af kulturminister Marianne Jelved.

Det lykkedes landbrugets topchef Søren Gade at skaffe sig hovedrollen i en timelangt udsendelse om svin, som er landbrugets vigtigste produktion og indtægtskilde. Men hvad betalte DR egentlig? Nu skal kulturminister Marianne Jelved redegøre for den økonomiske aftale mellem DR og producenten.

Enhedslistens fødevareordfører Per Clausen kræver nu klar besked om, hvor meget DR har betalt for at få lov til at sende det  idylliserede DR2-program om den stærkt industrialiserede danske svineproduktion.

‘Hele Svineriet’ blev sendt 16. november på DR2 som led i en tema-aften på DRs alternative kanal, der ellers forsøger at skabe sig en profil som den lille kloge, intellektuelle kanal med plads til analyser og kritiske spørgsmål.

En lang reklame
Men ifølge en lang række kritikere var programmet en lang reklameblok for svineindustrien, og selv det økologiske landmandspar, som medvirkede for at legitimere balancen i programmet, har efterfølgende taget afstand fra udsendelsen, der var produceret af et produktionsselskab med tætte forbindelser til landbrugstoppen på Axelborg.

- Landbrugets økonomiske rolle træder stadigt tydeligere frem i forbindelse med skandaleprogrammet ‘Hele Svineriet’, og nettet strammes gradvis omkring landbrugets spindoktor nr.1, den tidligere Venstre-politiker Søren Gade, der er direktør for Landbrug & Fødevarer, skriver miljøjournalist Kjeld Hansen på sin blog gylle.dk.

Lars Løkke om GGGI
- Ville DR2 måske bede Dagbladet Arbejderen om at levere en times lang Temalørdag om kommunisme eller lade Lars Løkkke være tv-vært på en hyggelig udsendelse om GGGI,spørger Politikens faste kommentator, Rune Engelbreth.

Beskyldninger om uetiske økonomiske forhold mellem producenten og DR2 skal nu undersøges nærmere, mener Enhedslisten, som kræver udførlige svar på prisen for programmet og hvor meget et tilsvarende program normalt koster.

Har det økonomisk trængte DR2 fået programmet til en så favorabelt pris, at man ikke kunne sige nej, er et af de penible spørgsmål, kritikerne håber, Jelved kan være med til at afsløre.

Tætte forbindelser?
Kulturminister Marianne Jelved (R) har modtaget fire spørgsmål, der kræver ren besked om de økonomiske forhold omkring programmet, og flere kilder hævder, at hvis ministeren vælger at besvare disse spørgsmål sandfærdigt, vil det afsløre stærkt problematiske forbindelser mellem DR og Landbrug & Fødevarer.

DR-ombudsmanden Jacob Mollerup har i en klumme med titlen ‘Landbrugets faste tv-folk lavede svine-tema’ i uhørt skarpe vendinger kritiseret DR2-redaktøren Peter Gren Larsen, som er den ansvarlige for indkøbet af programmet, men hverken Mollerup eller andre har kunnet få prisen på programmet oplyst.

Peter Gren Larsen hævder, at alt er gået korrekt til, men han har alligevel accepteret at aflyse alle genudsendelser af programmet, der efterfølgende er blevet slettet fra DR2-hjemmesiden.

Fire spørgsmål fra Per Clausen
De fire spørgsmål til kultur-minister Marianne Jelved er stillet af Per Clausen fra Enhedslisten. De kan læses nedenfor. Jelved har fire uger til at besvare dem under ansvar for Folketinget.

1. Ministeren bedes oplyse, om det er foreneligt med Danmarks Radios public-service forpligtelse at købe og bringe en dokumentar om svineproduktion (Hele svineriet, DR2, lørdag den 16. november 2013), som er produceret af Landbrug & Fødevarers faste leverandører af Land-TV.

2. Vil ministeren oplyse, hvad Danmarks Radio har betalt for den eksterne produktion af programmet ”Hele svineriet” (sendt på DR2 lørdag den 16. november 2013), og hvad der normalt betales for eksterne produktioner af tilsvarende kvalitet og varighed?

3. Vil ministeren oplyse, om det har økonomisk betydning for Danmarks Radio (DR2 Tema), at et licensfinansieret program som ”Hele svineriet” ikke kan genudsendes og må tages af Danmarks Radios hjemmeside, samt hvor hyppigt dette forekommer?

4. Vil ministeren oplyse hvilke foranstaltninger, der findes i public-service mediet Danmarks Radio til at forhindre, at der ikke indkøbes og bringes udsendelser, hvor producenten har meget tætte og uoplyste bånd til en branche eller anden part, som udsendelsen omhandler?

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: