Landbrugets minister fører skamløs stammepolitik

KOMMENTAR – Eva Kjer Hansen har lovet sin høvding landbrugets stemmer på et sølvfad og betaler, hvad det koster.

BT kunne forleden afsløre, at Danmarks miljø- og fødevareminister er i lommen på landbrugets organisationer.

Forestil dig, at taxivognmændene, Hells Angels og FDM troppede op hos trafikministeren og krævede alle hastighedsgrænser ophævet med henvisning til de seneste års positive ulykkesstatistik. Forestil dig så, at trafikministeren gik med på spøgen og erklærede fri hastighed over hele landet i de kommende to år.

Udviklingen skulle selvfølgelig overvåges nøje, og i 2018 ville ministeren så sætte ind med målrettede hastighedsgrænser, hvor ulykkerne havde været flest.

Det er præcis denne model, miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) følger, når hun gennemtrumfer sin hjælpepakke til agroproducenterne på rekordtid. Står det til Kjer Hansen og hendes spinkle blå flertal (én stemme), får de danske landmænd lov at gødske løs allerede her i februar, vel vidende at følgerne vil være en uundgåelig forurening af grundvand, vandløb, søer, fjorde og havmiljø.

Festen fortsætter til 2017
Festen får lov at køre videre i hele 2017. Først i løbet af 2018 skal tømmermændene bekæmpes med strammere gødningsregler og kompenserende miljøvirkemidler, hvor forureningen har vist sig værst. Beslutningen er særdeles ansvarsløs, da der er folketingsvalg i 2018, og ingen kan vide, hvor aben ender, bortset fra hos skatteyderne.

Denne risikobetonede form for miljøpolitik er lige præcis den omvendte verden af, hvad intelligent planlægning ville foreskrive. Så hvad er der løs i Miljø- og Fødevareministeriet?

Venstre fik en sviende lussing ved det seneste folketingsvalg, det er årsagen. Et fremstormende Dansk Folkeparti blev største borgerlige parti og gjorde dybt indhug i den traditionelle Venstre-vælgerskare ude på landet. Især tabet af Sønderjylland blev begrædt, så noget måtte der gøres.

Eva, du får en ny chance
Først ødelagde Lars Løkke Rasmussen de sørgelige rester af Miljøministeriet ved at begrave dem i Fødevareministeriet.

Dernæst ringede han til Eva Kjer Hansen i Aabenraa: ’Eva, du får en ny chance for at vise, hvad du dur til. Skaf mig landbostemmerne tilbage, især i Sønderjylland. Du har min velsignelse til at bruge de nødvendige midler’. Sådan nogenlunde må kommandoen have lydt.

Eva Kjer Hansen har tidligere været minister i Fødevareministeriet (2007-10), men blev fyret i utide af Lars Løkke Rasmussen, der erstattede hende med svineproducenten Henrik Høegh. Dengang sagde man i politiske kredse, at hun røg ud, fordi hun ikke kunne levere varen.

Denne gang er Kjer Hansen gået til opgaven med krum hals. Hun har sat de seneste 30 års indsats for et bedre vandmiljø på spil, hvis man skal tro en af landets førende ferskvandseksperter, professor Kaj Sand-Jensen.

Gødningloven vedtaget under protest
Gødningsloven har netop været til tredjebehandling i Fødevareudvalget (4.2.), hvor den blev indstillet til vedtagelse, men under protest fra udvalgsformanden René Christensen fra DF:

Udvalget har under sin behandling af lovforslaget konstateret, at høringssvar og høringsnotat fra den igangværende høring over den strategiske miljøvurdering (SMV) først kan forventes efter den 17. februar 2016. Høringssvarene og høringsnotatet vedrørende den strategiske miljøvurdering er et væsentligt bidrag til belysningen af lovforslagets virkemåde og konsekvenser. Udvalget finder det meget problematisk, at dette materiale ikke kommer til at indgå i udvalgets beslutningsgrundlag forud for afgivelse af betænkning.

Det betyder, at de otte ugers høring af samtlige kommuner og mere end 100 organisationer er det rene narreværk. Læg dertil, at den centrale baggrundsrapport først blev udsendt to uger inde i høringsperioden, og selve den strategiske miljøvurdering er et anonymt dokument, som ministeriet nægter at oplyse ophavsmændene til.

Fik landbruget lov til at skrive med?
Mistanken melder sig helt naturligt, om landbruget har fået lov til at skrive med.

Ministeren ER ganske uberørt af kravet om demokratiske processer i lovgivningsarbejdet. Hun fører afrikansk stammepolitik. Hun har lovet sin høvding landbrugets stemmer på et sølvfad og er parat til betale, hvad det koster.

Da ideen om en mere tidssvarende miljøpolitik blev lanceret af Natur- og Landbrugskommissionen i april 2013, kaldte man til samling om en »intelligent miljøregulering«. I princippet er det kommissionens forslag, der nu i 2016 føres ud i livet, men med den afgørende sproglige ændring, at Kjer Hansen og Venstre taler om en »målrettet miljøpolitik«.

Gæt selv, hvem målgruppen er.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: