Hver anden kommune har haft besøg af klimavejledere

KOMMUNER – Vejledning, sparring og diskussioner har skubbet klimatilpasningen i gang. 49 af kommunerne har haft besøg af Miljøministeriets klimarejsehold.

Kommunerne planlægger, hvordan de skal undgå oversvømmelser. Her er det busstationen i Stege på Møn, det er gået ud over. (Foto: Colourbox)

For under et år siden satte miljøminister Ida Aukens nyudklækkede rejsehold for klimatilpasning sig første gang i bilen og kørte til en kommune.

Og da klimarejseholdet forleden besøgte Allerød, rundede det et skarpt hjørne med besøg nummer 49 ud af landets i alt 98 kommuner.

- Vi satte rejseholdet for klimatilpasning i verden for at give kommunerne nogle at trække på, når de havde spørgsmål om den store opgave, klimatilpasning er. Når så mange kommuner har benyttet sig af tilbuddet allerede nu, vidner det for mig om, at de tager opgaven meget seriøst og slider for at komme i mål med deres klimatilpasningsplaner. Jeg synes godt, man kan tillade sig at sige, at rejseholdet har været en stor succes, siger miljøminister Ida Auken.

Rejseholdet har besøgt cirka to kommuner hver uge og fortalt om alt fra, hvordan man inddrager forsyningerne og borgerne på bedste vis, til hvad andre kommuner har gjort for at løse lignende udfordringer.

Klimaplanerne er godt på vej
Kommunens klimatilpasningsplan skal som minimum udpege risikoområder og beskrive, hvordan kommunen vil prioritere indsatsen.

- Risikokortlægningen af oversvømmelsesområder er selvfølgelig helt essentiel, når kommunerne skal klimasikre. Men jeg ved også, at nogle kommuner er gået i gang med selve indsatsen, inden kortene ligger færdige, fordi de af erfaring ved, hvor problemer først opstår. Det kan være løsninger som grønne områder eller store bassiner, der kan opsamle regnvand eller skybrudsveje, der leder vandet væk, siger Ida Auken.

Hele øvelsen går ud på, at kommunerne, som led i aften mellem KL og staten, udarbejder klimatilpasningsplaner, som skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg.

Ud over de 49 besøg har rejseholdet også holdt flere stormøder, hvor flere kommuner har været samlet. Rejseholdet fortsætter året ud.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: