Helveg tror på ambitiøs klimaaftale næste år

Avaaz-direktør Ricken Patel overrækker to millioner underskrifter for en aktiv klimaindsat til FN´s generalsekretær Ban Ki-moon ved den store People's Climate March i New York 21. september. Foto: Avaaz.

KLIMA – Verdens regeringsledere viser konkret handling og udtrykker støtte til en ambitiøs klimaaftale i Paris næste år, siger klimaminister Rasmus Helveg. Danmark har lovet at bidrage med 400 millioner kroner til Den Grønne Klimafond.

Mere end 120 regeringsledere fra hele verden deltog tirsdag den 23. september i FN´s generalsekretærs klimatopmøde i New York. Det var første gang siden COP15, at stats- og regeringsledere mødtes for at diskutere klimaforandringer.

Topmødet var Ban Ki-moons personlige initiativ, der skal sætte skub i den politiske vilje til at indgå en ny global klimaaftale, når den nuværende Kyoto-aftale udløber i 2020.

Topmødet var en anledning for verdens ledere til at melde ud, hvad vil de gøre for at modvirke konsekvenserne af klimaforandringerne. På topmødet blev der både offentliggjort konkrete bidrag til Den Grønne Klimafond og en række initiativer, der kan øge den globale reduktionsindsats.

- Der sker gode ting i øjeblikket
- Der sker gode ting i øjeblikket. Jeg er opmuntret af topmødet, og tror, at vi er kommet en god bid nærmere en aftale om at begrænse vores afbrænding af kul og olie på verdensplan, siger Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

- Det glæder mig, at verdens ledere på topmødet både har lanceret bidrag til Den Grønne Klimafond og konkrete initiativer, der kan reducere de globale emissioner og styrke klimatilpasning i ulandene. Det er vigtigt, fordi der er brug for initiativer, der batter noget, og fordi mere handling her og nu også vil bidrage positivt til FN’s klimaforhandlinger, siger han.

Viljen til at indgå en ambitiøs klimaaftale vil nemlig også være afhængig af, at det enkelte land tror på, at de kan nå de mål, de forpligter sig til, uden at det rammer deres økonomiske vækst og andre prioriteter, mener Helveg.

- Så jo flere gode, nye energi- og klimainitiativer, jo mere gødes jorden for en ambitiøs klimaaftale på COP21 næste år i Paris.

Diskussion om energi
I New York drøftede verdens ledere og den private sektor, hvordan tiltag bl.a. inden for transport, industri og energi kan bidrage til at løse klimaudfordringen. Danmarks statsminister står i spidsen for diskussionen om energi, hvor der blev lanceret nye partnerskaber og initiativer.

Danmark medbragte selv flere konkrete bidrag til klimatopmødet.

- Danmark har annonceret et kommende bidrag på 400 millioner DKK til Den Grønne Klimafond. Det understreger Danmarks fokus på klimafinansiering. Vi har også udviklet en ny Klimainvesteringsfond, som er et offentligt/privat partnerskab, der ventes at mobilisere 8-9 milliarder DKK i private klimainvesteringer. Vi er også kommet her til New York med et nyt spændende initiativ i støbeskeen, der skal fremme energieffektivitet i udviklingslandene ved at forsikre de involverede mod forskellige risici, siger Rasmus Helveg Petersen.

Energieffektivitet er en vigtig del af løsningen
Særligt energieffektivitet er en vigtig del af løsningen på klimaudfordringen. Det Internationale Energiagentur (IEA) vurderede f.eks. sidste år, at fire centrale energitiltag kan bremse væksten i de globale CO2-udledninger frem mod 2020 på omkostningseffektiv vis.

Energieffektivitet leverer knap halvdelen af disse CO2-reduktioner. Samtidig kan øget energieffektivitet medføre en række andre fordele som øget forsyningssikkerhed og energibesparelser.

Fakta

  • Den Grønne Fond blev vedtaget ved COP16 i Cancún og skal hjælpe sårbare udviklingslande med at omstille sig til mere ekstremt vejr, tørke, skybrud, oversvømmelser og orkaner.
  • Udover statsminister Helle Thorning-Schmidt var Danmark repræsenteret ved klima-, energi- og bygningsministeren, udenrigsminister Martin Lidegaard og handels-og udviklingsminister Mogens Jensen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: