Havmøllepark er sendt i udbud

Den kommende Horns Rev 3 havmøllepark er sendt i udbud. Foto: DONG Energy

HORNS REV 3 – Prisen bliver det eneste kriterium, når Energistyrelsen skal udpege, hvem der skal opføre den kommende Horns Rev 3 havmøllepark.

Energistyrelsen har offentliggjort udbudsbekendtgørelsen for den kommende Horns Rev 3 havmøllepark på 400 MW. Parken, som vil kunne forsyne 400.000 husstande, er den første park, der bliver udbudt som følge af Energiaftalen fra 2012.

For at forstærke konkurrencen om udbuddet bliver pris eneste kriterium ved udvælgelsen af vinderen, oplyser klima-, energi, og bygningsminister Martin Lidegaard.

Fordobling af kapaciteten
Med Energiaftalen fra 2012 blev det besluttet at gennemføre mere end en fordobling af kapaciteten på havet frem mod 2020. De øvrige parker i Energiaftalen, Kriegers Flak på 600 MW i Østersøen og de i alt 450 MW kystnære parker, vil blive udbudt i løbet af 2014. Endeligt opstilles 50 MW forsøgsmøller på havet.

Alle Folketingets partier, på nær Liberal Alliance, står bag Energiaftalen. Den store udbygning på havet har skabt stor interesse for de danske projekter hos både danske og udenlandske selskaber.

Vigtig milepæl
- Udbudsbekendtgørelsen for Horns Rev 3 markerer en vigtig milepæl i arbejdet på at skabe mere konkurrence om at opføre danske havmølleparker og tiltrække ny kapital til den grønne omstilling i Danmark, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

- Offentliggørelsen er resultatet af en intensiv dialog med markedet om at skabe de rette rammevilkår i Danmark. Det er lykkedes os at finde løsninger, som vi forventer, vil sikre os seriøse tilbudsgivere og mere konkurrence på det danske marked, siger ministeren.

Krav til prækvalifikation
Udbudsbekendtgørelsen fastlægger hovedprincipper for udbuddet og kravene til at blive prækvalificeret til at deltage i udbuddet, der gennemføres som udbud efter forhandling.

Prækvalifikationen sikrer, at kun de tilbudsgivere, der er i stand til at løfte opgaven både finansielt og teknisk, kan deltage i udbuddet.

Kravene til prækvalifikation er passet til, så de kan skabe mere konkurrence og give nye aktører og finansielle virksomheder adgang til det danske marked.

Blandt andet lempes kravene til finansiel og økonomisk kapacitet sammenlignet med det seneste udbud af en havmøllepark i Danmark ved Anholt i 2010, men ikke mere end at der er sikkerhed for, at de prækvalificerede kan løfte opgaven. De tekniske krav skal sikre erfaring med opstilling og drift af havvindmølleparker.

Vigtig nyskabelse
- Prækvalifikationen er en vigtig del af en ny udbudsmodel, som involverer både en omfattende forudgående teknisk dialog og efterfølgende forhandlinger med tilbudsgiverne. Det er en vigtig nyskabelse i forhold til det seneste udbud af Anholt havmøllepark i 2010, hvor vi endte med kun at modtage ét tilbud, siger Martin Lidegaard.

- I stedet for at sidde bag lukkede døre har vi denne gang valgt at gennemføre nogle af de mest åbne og gennemsigtige udbud, industrien har set. Det har sikret en massiv interesse for de danske projekter.

Den øvrige del af udbudsmaterialet, som bl.a. indeholder øvrige økonomiske vilkår for etablering og drift af parken og udkast til koncessionsaftalen, offentliggøres i begyndelsen 2014. Fristen for ansøgning om prækvalifikation er 23. april 2014.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: