Horns Rev 3 skaber 7.000 nye job

VINDMØLLER – Energiforligskredsen nåede fredag til enighed om at fortsætte processen med at etablere havmølleparken Horns Rev 3. Derfor offentliggør Energistyrelsen de endelige udbudsbetingelser for Horns Rev 3.

Horns Rev 3 vil kunne skabe 7.000 nye job. Foto: DONG Energy

Havvindmølleparken bliver med sine 400 MW den største danske havmøllepark sammen med Anholt Havmøllepark. Horns Rev 3 vil kunne producere strøm til 400.000 husstande. Havmølleparken skal begynde at levere strøm til elnettet i 2017 og stå færdig i starten af 2020.

Med offentliggørelsen af de endelige udbudsbetingelser til Horns Rev 3 har de fire prækvalificerede bydere nu det færdige grundlag til at kunne afgive bud på opførelsen af havvindmølleparken Horns Rev 3.

7.000 nye arbejdspladser
- Jeg er glad for, at partierne sammen har besluttet, at vi nu kan sende Horns Rev i udbud. Opførelsen af parken vil skabe 7.000 nye arbejdspladser, og er samtidig et vigtigt skridt i kampen mod klimaforandringerne, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Partierne har i energiaftalen i 2012 besluttet at finansiere parken via PSO-systemet. EU-Kommissionen har imidlertid problematiseret det danske PSO-system. Danmark har sammen med EU-kommissionen fundet en midlertidig løsning på PSO-problemet i 2015-16, og alle partier i energiforligskredsen er enige om at finde en langsigtet løsning sammen med virkning fra den første januar 2017.

Derfor har forligskredsen nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal afrapportere til energiforligskredsen primo marts 2015 med konkrete forslag til løsningsmodeller.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: