Guldsjakalen er naturligt indvandret

NATUR – Guldsjakalen, der forleden blev observeret i Lille Vildmose, er ikke en invasiv art. Den er efter alt at dømme naturligt indvandret til Danmark fra Centraleuropa.

Guldsjakalen, der er set og fotografere 5. august i Lille Vildmose, er ikke en invasiv art, og derfor må den ikke skydes. Foto: Colourbox

Guldsjakalen, der blev fotograferet af en naturfotograf fredag aften 5. august i Lille Vildmose i Nordjylland, må antages at være naturligt indvandret til Danmark fra Centraleuropa. Guldsjakalen er dermed ikke en invasiv art, og derfor må den ikke skydes, lyder fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

-Det er ikke første gang, at guldsjakal er observeret i Danmark, men det er første gang, vi har billeder af et levende eksemplar. I oktober sidste år blev en påkørt guldsjakal fundet ved Karup obduceret, og den var hverken chipmærket eller tatoveret. Så efter alt at dømme var den også naturligt indvandret til Danmark, da sjakaler og andre rovdyr i dyreparker og zoologiske haver er chipmærkede, siger biolog Hans Erik Svart, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Guldsjakalen er i fremgang i det meste af Europa, og sjakaler fra bestande på Balkan har etableret sig i både Tjekkiet, Østrig og Polen, hvorfra strejfere hurtigt kan finde til Tyskland og videre til Jylland. Ifølge biolog Hans Erik Svart er der så tale om naturlig indvandring, og derfor må arten ikke skydes.

Invasive arter er sat ud af mennesker
Til forskel fra arter, der naturligt kan sprede sig fra land til land, så er invasive arter uønskede, fordi de er sat ud i naturen af mennesker eller har spredt sig til naturen ved menneskers hjælp. I den danske natur udgør de en trussel mod de arter, vi altid har haft i Danmark, og som vi gerne vil beskytte.

-Invasive arter som sumpbæver, vaskebjørn og mårhund er arter fra fjerne egne, der er sat ud i naturen af mennesker. Her i landet udkonkurrerer de arter, der naturligt hører hjemme i Danmark, og derfor skal de gerne udryddes, siger Hans Erik Svart.

Biologen understreger, at det ikke er muligt at sige, om der er tale om en strejfende eller undsluppet guldsjakal ud fra billederne af guldsjakalen fra Lille Vildmose, men styrelsen har ikke kendskab til, at en sjakal skulle være undsluppet dyreparker eller zoologiske haver i Danmark.

En guldsjakal kan veje op til 15 kilo, hvorimod en ræv vejer op til 8 kilo. Sjakalens pels er brunlig, og den har en stor busket hale. De lever blandt andet af fugle, æg, bær, padder, gnavere og andre smådyr. Arten kan ikke forveksles med ulve, der kan veje op til 60 kilo. Både ulve og guldsjakaler er fredede arter i EU.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: