Grønt nej tak til skifergas i Danmark

SKIFERGAS – Boringer efter skifergas er miljøbelastende og forsinker den grønne omstilling. Det mener fem miljøorganisationer, som kritiserer det franske energiselskab Total og danske Nordsøfondens planer om at bore efter skiffergas.

Illustration fra dansk protestgruppe mod udvinding af skifergas.

Licenserne blev tildelt i 2010, og prøveboringerne i den danske undergrund skal efter planerne begynde i år.

Skifergas er naturgas, der indvindes fra sorte skifre, i Danmark af typen alunskifer. Efter alt at dømme vil det være muligt at finde skifergas i Nordjylland og Nordsjælland nogle kilometer nede i den danske undergrund.

Kemikalier og sand pumpes ind
Gassen findes i givet fald stærkt bundet i alunskiferen og skal derfor udvindes med en metode, der hedder hydraulisk frakturering. Det vil betyde hundredevis af boringer gennem grundvndszonen ned i alunskiferen.

Metoden kræver store mængder vand tilsat kemikalier og sand, som under højt tryk pumpes vandret ind i alunskiferen, så den sprækkes op. En teknik der er forbundet med belastende infrastruktur i landskabet, støj, risiko for forurening af grund- og overfladevand og ukendte langtidsvirkninger.

80 procent skal forblive i undergrunden
- Det kan de grønne organisationer ikke støtte, hedder det i en fælles kommentar fra Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, WWF Denmark, Vedvarende Energi og Det Økologiske Råd.

- Set fra de grønne organisationers synspunkt skal en eventuel dansk skifergas forblive i undergrunden. Hvorfor skulle vi i Danmark pumpe kemikalier ned i vores undergrund, spille hasard med vores grundvand og producere miljøfarligt spildevand for at indvinde et fossilt brændsel, som vi hverken ønsker eller har brug for, skriver organisationerne.

- Omkring 80 procent af de allerede påviste reserver af kul, olie og naturgas skal forblive i jorden, hvis verden med rimelig sandsynlighed skal kunne holde stigningen i den globale middeltemperatur under to grader i forhold til præ-industrielt niveau.

- Som et af verdens rigeste lande bør Danmark derfor vise vejen og afstå fra efterforskning og indvinding af ny olie og naturgas – herunder skifergas. Med målsætningen om helt at udfase brugen af fossile brændsler i 2050 – og allerede i 2035 i el- og varmesektoren – har regeringen lagt Danmark helt i front i den nødvendige grønne omstilling. Fortsat efterforskning og indvinding af olie og naturgas – herunder ikke mindst af skifergas – vil undergrave Danmarks troværdighed, skriver de grønne organisationer.

Forsinker den grønne omstilling
Efterforskning efter skifergas flytter politisk fokus og investeringer væk fra energibesparelser og vedvarende energi og forsinker den grønne omstilling, mener de.

Det er, hvad skifergasproduktionen har ført til i USA udover en kortsigtet nedgang i CO2-udslippet, fordi skifergas har erstattet noget af kulforbruget. Men kullene brændes blot af andetsteds. Kul fra USA eksporteres nu i stigende grad til det europæiske marked, påpeger miljøorganisationerne.

- Mere efterforskning, indvinding og produktion af skifergas øger den globale beholdning af fossile brændsler og mindsker dermed også sandsynligheden for, at den globale temperaturstigning kan holdes under 2 grader.

De grønne organisationer kan derfor ikke støtte indvinding af skifergas i Danmark og appellerer til regering og folketing om, at dette galamatias bliver stoppet hurtigst muligt.

Læs mere: Skifergas Nej Tak.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: