Grøn frihandel mellem EU og Singapore

EU har netop afsluttet forhandlingerne med Singapore om en ny frihandelsaftale. Det er EU’s første aftale med et af de sydøstasiatiske lande i ASEAN-sammenslutningen.

Singapore får grøn frihandelsaftale med EU. (Foto: Colourbox)

- Jeg er rigtig glad for, at EU og Singapore er blevet enige om en frihandelsaftale, som sigter på at øge samhandlen og med særlig vægt på grøn teknologi, siger handels- og investeringsministeren Pia Olsen Dyhr. Danmark eksporterer årligt for mere end 12 mia. kr. varer og tjenesteydelser til Singapore, og med den nye aftale i hus er der udsigt til øget dansk eksport.

Det kan kan bidrage til vækst og arbejdspladser i Danmark. Aftalen vil også betyde forbedringer af samhandelsmulighederne ved at afskaffe eller reducere told og tekniske handelshindringer på andre områder, siger ministeren.

- Vi har under EU-formandskabet i foråret arbejdet for, at EU’s frihandelsaftaler skal fremme netop grøn vækst, så det er glædeligt med denne aftale.

Første frihandelsaftale
- Det er den første frihandelsaftale vi laver med et af de sydøstasiatiske lande, og det understreger at vi fra EU’s side ønsker at øge engagementet i regionen. Det er vores håb også at indgå frihandelsaftaler med de øvrige ASEAN-lande. Der er allerede forhandlinger i gang med Malaysia og Vietnam, og jeg håber, at vi snart kan åbne forhandlinger med flere lande i regionen.

Inden aftalen kan træde i kraft, skal den bl.a. godkendes af Europa-Parlamentet. Det betyder formentlig, at aftalen først træder i kraft i begyndelsen af 2014.

Singapore er EU’s største samhandelspartner i Sydsøstasien og stod med 46 mia. euro i 2011 således for en tredjedel af EU’s samlede varehandel med de 10 ASEAN-lande. EU er omvendt Singapores største eksportmarked. Samhandlen mellem EU og Singapore voksede med omkring 40% fra 2009 til 2011.

Singapore var i 2011 Danmarks 17. største eksportmarked med en vareeksport på 7,4 mia. kr. Dertil kommer eksport tjenesteydelser primært søtransport, som beløb sig til 5 mia. kr.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: