Grindstedværkets forurening siver dybt

FORURENING – Forurening fra Grindstedværket, der stammer helt tilbage fra 1970′erne, er nu trængt igennem til de dybe grundvandsmagasiner under Grindsted i over 100 meters dybde.

De giftige kemikalier fra Grindstedværket er efter flere årtier nu nået ned i 100 meters dybde. Foto: Colourbox (modelfoto)

Region Syddanmark har målt små koncentrationer af de samme stoffer, som nogle steder i Grindsted er massivt til stede i de øvre grundvandslag. Hidtil har man dog ikke vidst, om forureningen var i stand til at trænge gennem det beskyttende lerlag, som ligger mellem de øvre og de nedre grundvandsmagasiner.

Måleresultaterne stammer fra en række dybe boringer, ned til cirka 100 meter, gennem det tykke lerlag. Boringerne er blandt andet foretaget på fabriksgrunden ved Grindstedværket, ved den gamle losseplads og ved banegravsdepotet.

Påvirker det dybe grundvand
- Vi er nu sikre på, at der er en påvirkning af det dybe grundvand. Lerlaget er ikke helt tæt, men rummer nogle stedet også sand, som gør det lettere at trænge igennem, siger Lone Dissing fra Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark til Jyske Vestkysten.

Fra midt i 1930′erne og helt frem til 1977 var der losseplads vest for Grindsted. Der var ingen restriktioner på, hvem og hvad der måtte deponeres. Således deponerede det daværende Grindstedværket ca. 85.000 tons flydende affald i særlige gruber på grunden.

Kærgård Klitplantage var centrum for en af Danmarks-historiens mest omfattende forureninger.

Grindstedværket ledte giftige kemikalier direkte ud i naturen, blandt andet ved at deponere affald i Kærgård Klitplantage fra 1956 til 1973. Ifølge Region Syddanmark var der tale om meget store mængder giftige kemikalier som fx 340 ton klorerede opløsningsmidler.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: