Godsejer plantede juletræer i fredskove

Ikke alle træer hører til i skoven. Det har en godsejer på Sjælland nu erfaret, efter han er blevet pålagt at opgive produktionen af juletræer, som han blandt andet har plantet ulovligt over i fem forskellige fredsskove.

Med kendelsen har Naturstyrelsen slået fast, at skov skal være skov og ikke juletræsplantage, siger Nora Skjernaa Hansen, skovpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Klart signal til skovejerne

- Vi er glade for myndighedernes budskab om, at overtrædelser af skovloven ikke accepteres, hvilket er et klart signal til juletræsproducenter om, at de i respektere reglerne i skovene. Konventionel juletræsproduktion kræver desværre betydelige mængder sprøjtegifte og gødskning og det skal vi ikke have i skovene, fordi giftene kan skade skovenes dyr og planter og ødelægger det beskyttende værn, usprøjtet skov lægger udover mange af vores grundvandsressourcer, siger hun.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: