Global vandmangel koster milliarder

VAND – Det kan blive astronomisk dyrt, hvis ikke verdenssamfundet ruster sig til oversvømmelser og sikrer drikkevand til flere. Oversvømmelser og vandmangel risikerer at koste verden 500 milliarder dollars om året, viser ny rapport fra OECD.

Kirsten Brosbøl deltog i sidste uge i World Water Forum i Sydkorea. Vandmangel bliver den store trussel mod global velfærd i de kommende ti år.

500.000.000.000 dollars. Det er prisen, hvis vi ikke gør noget for at begrænse ødelæggelser fra oversvømmelser og skaffe rent drikkevand og sanitet til flere mennesker. Dertil kommer tab af 0,5 procent af verdens samlede BNP hvert år som følge af vandmangel.

Det viser en netop offentliggjort rapport fra OECD, der blev præsenteret på verdens største vandkonference World Water Forum i Sydkorea i sidste uge.

Tallene understreger behovet for, at vand kommer højt op på FN’s dagsorden, og miljøminister Kirsten Brosbøl drøftede i Korea spørgsmålet med OECDs generalsekretær José Ángel Gurría.

Skybrud i Danmark
- Alene det skybrud, der ramte København i 2011, kostede godt seks milliarder kroner. Globalt kan oversvømmelser og vandmangel komme til at koste et fuldstændigt astronomisk beløb, siger Kirsten Brosbøl.

. Vi skal handle og hjælpe de millioner af mennesker, der enten er i fare for oversvømmelser eller ikke har adgang til rent vand og sanitet, i stedet for at vente på regningen. OECD-rapporten understreger behovet for, at vand kommer øverst på FN’s dagsorden, siger hun.

Klar besked fra vand- og miljøministre
Til efteråret skal FN forhandle nye bæredygtighedsmål på plads. De skal udgøre rammen for, hvordan den globale vækst bør ske frem til 2030, hvor økonomi, sociale forhold og miljø tænkes sammen.

Ifølge Kirsten Brosbøl ligger der allerede udkast til 17 punkter til nye bæredygtighedsmål klar i udkast, hvor miljø fylder i mange punkter. Det sjette punkt omhandler alene vand. Siden har især lande med stor økonomisk vækst gerne ville genforhandle teksten.

På World Water Forum blev miljø- og vandministre fra en række lande enige om at understrege vigtigheden af ambitiøse bæredygtighedsmål gennem en deklaration.

- Først og fremmest er vi enige om, at alle skal have adgang til rent drikkevand, og at det skal forankres i FN’s bæredygtighedsmål. Desuden skal flere have adgang til sanitet, udledningen af urenset spildevand skal reduceres, og vi skal have en mere effektiv ressourceudnyttelse. Der er håb, og Danmark er blandt verdens bedste til at levere de løsninger, der skal til, siger Kirsten Brosbøl.

Ifølge World Economic Forum vil vandmangel blive den store trussel mod global velfærd i de kommende ti år.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: